Efterstarr

​Med efterstarr avses grumlingar som efter en starroperation dyker upp bakom den konstgjorda linsen. Enligt studier förekommer efterstarr hos 2–20 procent av starropererade patienter. Efterstarr misstänks i det skede då det starropererade ögats syn försämras gradvis. Efterstarr diagnosticeras med en smärtfri ögonundersökning.

Bild:

  1. Linsens kapselpåse
  2. Konstgjord lins insatt i kapselpåsen
  3. Grumling i den bakre delen av kapselpåsen (= efterstarr)
  4. Öppning gjord med laser i efterstarr

 

pic Vad är efterstarr?

Läs mer om efterstarr.​​

pic Symptom, diagnosticering och uppföljning av efterstarr

Läs mer om när man kan misstänka efterstarr och hur den diagnosticeras.

pic Behandling av efterstarr

Läs mer om hur efterstarr behandlas.

 

Uppdaterad  17.10.2019