Efterstarr

​Med efterstarr avses grumlingar som efter en starroperation dyker upp bakom den konstgjorda linsen. Enligt studier förekommer efterstarr hos 2–20 procent av starropererade patienter. Efterstarr misstänks i det skede då det starropererade ögats syn försämras gradvis. Efterstarr diagnosticeras med en smärtfri ögonundersökning.

Bild:

  1. Linsens kapselpåse
  2. Konstgjord lins insatt i kapselpåsen
  3. Grumling i den bakre delen av kapselpåsen (= efterstarr)
  4. Öppning gjord med laser i efterstarr

 

pic Vad är efterstarr?

Läs mer om efterstarr.​​

pic Symptom, diagnosticering och uppföljning av efterstarr

Läs mer om när man kan misstänka efterstarr och hur den diagnosticeras.

pic Behandling av efterstarr

Läs mer om hur efterstarr behandlas.