Bindhinnetumörer

​​​​Bindhinnetumörer och framför allt elakartade bindhinnetumörer är ovanliga. Behandlingen är individuell och beror på typen av tumör. Behandling kan vara operationsbehandling, cytostatikaögondroppar eller strålningsbehandling. Uppföljningen fortsätter i cirka fem år efter behandlingen.

pic Ytcancer på bindhinnan

​Läs mer om den ovanliga ytcancern på bindhinnan.

pic Skivepitelcancer på bindhinnan

Läs mer om den ovanliga skivepitelcancern på bindhinnan.​

pic Bindhinnelymfom

Läs mer om det ovanliga bindhinnelymfomet.

pic Bindhinnemelanom

Läs mer om det ovanliga bindhinnemelanomet.