Behandling av ögonmelanom

​​​​​​Behandlingen av ögonmelanom beror på vilken typ av ögonmelanom det är fråga om samt tumörens placering och storlek. Innan behandlingen inleds går ögonläkaren igenom olika behandlingsalternativ med patienten.

Ögonmelanom kan behandlas med strålplattebehandling, värmelaserbehandling, operationsbehandling av ögonmelanomtumören och genom det numera ovanliga alternativet att operera bort hela ögat.

pic Strålplattebehandling

Läs mer om strålplattebehandling, som tillämpas särskilt vid behandling av melanom i åderhinnan.

pic Värmelaserbehandling

Värmelaserbehandling av ögat tillämpas till exempel vid behandling av melanom i åderhinnan. Läs mer.

​​​ pic Operera bort ett öga

Numera händer det sällan att man måste operera bort ett öga på grund av ögonmelanom. Läs mer.