Jag fick en boll i ögat

Om en boll, något annat trubbigt föremål eller kanske kompisens armbåge träffar ögat, kan det leda till en kontusionsskada i ögat. Om ögat är helt symptomfritt efter incidenten räcker det med egenvård.

Första hjälpen

Tryck lätt med någonting svalt, till exempel ett kylomslag, i 20 minuter. Det lindrar smärtan och minskar svullnaden och blåmärket som kommer att dyka upp på ögonlocken.

När ska man kontakta sjukvården?

  • När det syns blod i ögat (till exempel rodnande horisontell yta i den främre delen av ögat, bakom den klara hornhinnan).
  • Synen blir suddig.
  • Ögat är ljuskänsligt, du upplever dubbelseende, ljusblixtar eller smärtor i ögat.
  • Pupillerna är olika stora.
  • Den primära vårdplatsen är hälsostationen. En olycka som skett på kvällen kan man vanligtvis behandla nästa morgon.
  • Om du upplever kraftiga smärtor i ögat ska du uppsöka vård omedelbart, även kvälls- och nattetid.

Ofta består behandlingen av ögondroppar som lugnar ned ögat, ibland använder man dem i flera veckor. Vid allvarligare olyckor ska man undvika att röra ögat i cirka en månad. Ett trubbigt slag kan orsaka blödning under bindhinnan (sugillation), men lugnar sig och försvinner gradvis.

Skador i de inre delarna av ögat

Kontusionsskador i ögat kan ibland vara förknippade med skador i ögats inre delar, som kan vara blödning i glaskroppen, näthinneruptur, näthinneavlossning, hål i ögats skarpa område eller korioidearuptur. Korioidearupturer kräver inte vård särskilt ofta, men om de hamnar i det skarpa området på näthinnan kan det försämra synen permanent.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019