Allvarliga ögonolyckor

​Allvarliga ögonolyckor inkluderar till exempel fraktur i ögonhålan, kraftiga slag mot ögat, fyrverkeriskador, skjutvapenolyckor och stora sår kring ögonen. Även vassa föremål och metall- eller stenskärvor kan orsaka allvarliga ögonolyckor.

​Allvarliga ögonskador kan vara förknippade med skador i alla delar av ögats uppbyggnad.

Många allvarliga ögonskador går att förebygga.

Behandlingen beror på skadorna olyckan har orsakat. Allvarliga ögonolyckor kan kräva flera ögonoperationer och långvarig uppföljning.