Ögonolyckor

​​De flesta ögonolyckor är lindriga och går att behandla hemma.

Vid behov bedömer sjukvårdspersonal hur allvarlig ögonskadan är och vilken som är den rätta vårdplatsen. De allvarligaste ögonskadorna ska behandlas av ögonläkare.

Behandling av ögonolyckor sker på samma sätt för vuxna och barn och därför har vi nedan sammanställt ögonolyckor hos såväl vuxna som barn.

pic Skräp i ögat

Ett litet främmande föremål såsom ett sandkorn kommer vanligtvis ut ur ögat av sig självt.

pic Repa på ögats yta

En ytlig repa i den främre delen av ögat som orsakats av till exempel en kvist läker vanligtvis snabbt.

pic Jag fick en boll i ögat

Läs mer om eventuella skador som bollar och andra liknande föremål kan orsaka.

pic Jag har fått ett sår på ögonlocket eller näsroten

Ibland kan ett sår i ögonlocket eller näsroten kräva behandling av sjukvården.

pic Jag fick rengöringsmedel i ögat

I händelse av kemikalie- och rengöringsmedelsskador ska ögat genast sköljas på olycksplatsen.

pic Snöblindhet, svetsblänk

Sol- och skyddsglasögon skyddar ögonen mot skadlig strålning.

pic Allvarliga ögonolyckor

Allvarliga ögonolyckor är ovanliga och går ofta att förebygga.

pic Fraktur i ögonhålan hos barn

Läs mer om frakturer i ögonhålan hos barn, vilket kan förekomma i samband med slag mot huvudet.

pic Förebyggandet av ögonskador

Ögonolyckor kan förebyggas genom att använda skyddsutrustning och förvara ämnen som är farliga för barn på en erforderlig plats i hemmet.

pic Ögonsköljning

Ögonsköljning är särskilt viktigt vid kemikalieskador. Även ett litet skräp kan spolas ut ur ögat med hjälp av ögonsköljning.