Ögonbottensjukdomar

Ögonbottensjukdomar är ovanliga. De kan utvecklas bland annat till följd av inflammationer, tumörer eller autoimmunsjukdomar.


Ögat ligger i ögonhålan, vars bakre del utgörs av skelettkonstruktioner och den främre delen försluts av en tät bindvävskonstruktion.

Ögonhålssjukdomar är ovanliga. De kan utvecklas bland annat till följd av inflammationer, tumörer eller autoimmunsjukdomar.

Symptomen kan bestå av:

  • att ögat skjuts framåt
  • att ögat smärtar när det rör sig
  • dubbelseende
  • kraftig svullnad och rodnad på ögonlocken.

Tillståndet kan utvecklas akut eller gradvis.

I en akut situation är det viktigt att kontakta sjukvården för att utreda den bakomliggande orsaken, särskilt om synskärpan har försämrats I sjukdomstillstånd som utvecklas gradvis är det vanligt att man utreder orsaken till symptomet med laboratorie- och diagnostiska undersökningar och vid behov tas en biopsi.

Läs mer:

 

Kyllä

Uppdaterad  17.10.2019