Injektion i ögats glaskropp

Injektionsbehandling i ögat är en snabb och vanligtvis smärtfri åtgärd med vilken man strävar efter att förbättra eller bevara patientens befintliga synförmåga.

Vårdplan

Vården bestäms alltid individuellt med hänsyn till patientens tillstånd. I den här artikeln beskrivs behandlingen med injektioner i glaskroppen allmänt.

Injektioner i glaskroppen ges vanligtvis till en början i serier om tre injektioner med en månads mellanrum. Om patienten svarar väl på läkemedlet kan man förlänga injektionsintervallet eller följa upp sjukdomens status. Efter injektionsserien utvärderas situationen baserat på undersökningar. Många gånger tar injektionsbehandlingen inklusive vårdperioder och uppföljningar flera år, under vilka det krävs otaliga läkemedelsinjektioner i behandlingen. Ju tidigare man inleder behandlingen efter att diagnosen har ställts, desto bättre effekt har den.

Ingreppsförloppet

En liten mängd tillväxtfaktorhämmare (anti-VEGF), vars syfte är att torka ut blodkärlen i gula fläcken som orsakar svullnaden. Ingreppet görs polikliniskt och även om själva injektionsbesöket tar endast cirka 10–20 minuter bör man reservera en timme för besöket. Injektionen i glaskroppen ges under lokalbedövning och orsakar inte någon nämnvärd smärta.

Efter ingreppet

Patienten ges noggranna anvisningar av den vårdande enheten. Utskrivning sker genast efter ingreppet, även om synen kan vara grumlig på grund av läkemedlet som rör sig i glaskroppen, små luftbubblor eller fukt- eller antibiotikakrämen som har satts i ögat. Det är förbjudet att köra bil genast efter ingreppet.

Du får inte vidröra eller fukta ögat under de 2–3 första dygnen och undvik att gnugga ögonen i en vecka. Dessutom rekommenderas det att du undviker ansträngning och bastubad under de tre första dygnen. En risk med behandlingen är inflammation inne i ögat, vilken är en ovanlig, men allvarlig bieffekt. På grund av inflammationsrisken kan injektionsbehandlingen inte ges om patienten har en varande ögoninflammation.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.10.2019