Behandling av åldersbetingad makuladegeneration

Den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration går att behandla aktivt genom att sträva efter att förbättra eller bevara den befintliga synförmågan.

​Det finns inte någon behandling för den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration. Rökfrihet, vissa vitaminer och antioxidanter kan bromsa sjukdomsförloppet.

För den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration finns ingen permanent förbättrande behandling. Hos en del patienter kan man dock sträva efter att bromsa sjukdomsförloppet genom läkemedelsbehandlingar i form av injektioner i ögat, det vill säga injektionsbehandling, behandling med laserbränning eller ljusaktiverad laserbehandling (fotodynamisk terapi). I en del av fallen bromsas sjukdomsförloppet och synen förblir oförändrad eller till och med bättre.

Merparten av ögonen behandlas regelbundet med injektionsbehandling. Laserbehandlingsmetoderna lämpar sig endast för behandling av vissa specialtyper av våt åldersbetingad makuladegeneration.