Behandling av åldersbetingad makuladegeneration

​​​​​​​​Egenuppföljning vid den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration

Det finns inte någon behandling för den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration. Rökfrihet, vissa vitaminer och antioxidanter kan bromsa sjukdomsförloppet.

Den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration går att behandla

För den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration finns ingen permanent förbättrande behandling. Hos en del patienter kan man dock sträva efter att bromsa sjukdomsförloppet genom läkemedelsbehandlingar i form av injektioner i ögat, det vill säga injektionsbehandling, behandling med laserbränning eller ljusaktiverad laserbehandling (fotodynamisk terapi). I en del av fallen bromsas sjukdomsförloppet och synen förblir oförändrad eller till och med bättre.

Merparten av ögonen behandlas regelbundet med injektionsbehandling. Laserbehandlingsmetoderna lämpar sig endast för behandling av vissa specialtyper av våt åldersbetingad makuladegeneration.

pic Injektion i ögats glaskropp

Läs mer om regelbunden behandling av våt åldersbetingad makuladegeneration.

pic Fotodynamisk terapi (PDT)

Mer information om laserbehandling. Före behandlingen får patienten läkemedel som gör ögat ljuskänsligt.

pic Behandling med laserbränning

Mer information om laserbehandling som utförs i ögonbotten.