Siirry sivun sisältöön

Miksi karsastusta seurataan ja hoidetaan?

Karsastusta hoidetaan sen aiheuttamien oireiden lievittämiseksi ja näönkehityksen turvaamiseksi. Karsastusta voidaan hoitaa myös sosiaalisten syiden vuoksi.

Toiminnallinen heikkonäköisyys (amblyopia)

Lapsella karsastus saattaa aiheuttaa silmän laiskistumista eli toiminnallista heikkonäköisyyttä eli amblyopiaa, jota voidaan hoitaa silmälaseilla, peittohoidolla tai silmätippahoidolla.

Kaksoiskuvat

Karsastus voi aiheuttaa kaksoiskuvia, mikäli lapselle tai aikuiselle on kehittynyt normaali yhteisnäkö.

Karsastuksesta johtuvat kaksoiskuvat katoavat jompaakumpaa silmää sulkemalla tai peittämällä ja voivat olla vierekkäisiä, päällekkäisiä, vinottaisia tai kiertyneitä. Kaksoiskuvat voivat alkaa äkillisesti tai vähitellen esimerkiksi ensin väsyneenä ja sitten virkeänäkin.

Äkillisesti alkaneet kaksoiskuvat vaativat kiireellisen arvion

Lapsella äkillisesti alkaneet kaksoiskuvat tai silmän sulkeminen vaativat aina pikaisen silmälääkärin tai lastenneurologin arvion. Myös aikuisella äkilliset kaksoiskuvat, jotka häviävät toista silmää sulkemalla, vaativat kiireellisen lääkärin arvion.

Vähitellen alkaneet kaksoiskuvat

Syy vähitellen alkaneisiin kaksoiskuviin voidaan selvittää kiireettömästi.

Pään virheasennot

Joskus karsastus voi aiheuttaa lapsilla ja aikuisilla pitkäaikaisen tai jatkuvan poikkeavan pään asennon. Pään virheasentoja ovat leuan nosto tai lasku, pään kallistus ja kääntäminen oikealla tai vasemmalle sekä yhdistelmä mistä vain edellä mainituista.

Joillekin karsastuksille on tyypillistä karsastuksen määrän vaihteleminen eri katsesuunnissa. Tällöin henkilö usein huomaamattaan kääntää päänsä siten, että karsastus on pienimmillään, ja siten näkemisen ongelmat, kuten kaksoiskuvat ja silmien väsyminen, vähenevät. Pitkäkestoinen pään virheasento voi johtaa niska-hartiaseudun ongelmiin ja lapsilla pysyvään kasvojen epäsymmetriaan.

Pään virheasento voi johtua myös ei-silmäperäisistä syistä tai muista silmäperäisistä syistä, kuten silmävärveestä tai riippuluomesta. Lapsen pään virheasentoa voidaan selvittää tarvittaessa yhteistyössä lastenkirurgin ja lastenneurologin kanssa.

Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät syyt

Joillakin karsastuksesta ei ole varsinaisia oireita, mutta siitä voi olla sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää haittaa. Sosiaalisissa tilanteissa häiritsevää karsastusta voidaan hoitaa leikkauksella, mikäli se on silmälääkärin tekemien tutkimusten perusteella ja teknisesti mahdollista.

Päivitetty 20.9.2019