Verkkokalvon repeämä

Verkkokalvon repeämä voi aiheuttaa näköoireita, kuten nokisadetta tai hahtuvien leijailua näkökentässä, tai se voi löytyä täysin oireettomana sattumalöydöksenä silmälääkärin tutkimuksessa.

Verkkokalvon repeämä voi aiheuttaa verkkokalvon irtoamisen

Useimmat verkkokalvon repeämät johtuvat lasiaisen irtaumasta. Repeämä voi aiheutua myös päähän kohdistuneesta iskusta tai törmäyksestä. Silmän verkkokalvo voi olla myös perinnöllisistä syistä alttiimpi repeämille.

Kiireellistä hoitoa vaativa repeämä usein aiheuttaa helposti huomattavia näköoireita, kuten salamointia, nokisadetta ja näön heikkenemistä. Sattumalöydöksenä löydetty repeämä harvoin aiheuttaa verkkokalvon irtaumaa, mutta kaikki löydetyt repeämät on hyvä hoitaa.

Miten repeämä syntyy?

Lasiainen (1) on kiinnittyneenä verkkokalvoon (2). Jos lasiainen on tiukasti kiinni paikallisesti verkkokalvolla, lasiaisen irtaantuessa verkkokalvolle voi tulla repeämä (3). Repeämä on ikään kuin aukko, joka mahdollistaa lasiaistilassa olevan nesteen virtaamisen verkkokalvon alle. Verkkokalvon alle joutunut neste nostaa verkkokalvon pois paikaltaan aiheuttaen verkkokalvon irtauman.

Hoito

Verkkokalvon repeämät hoidetaan ​yleensä polikliinisesti laserilla. Lue lisää:

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo