Lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset

Lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset ovat haastavia silmäleikkauksia, joissa silmän sisällä oleva lasiainen yleensä poistetaan ja verkkokalvoa voidaan käsitellä eri tavoin.

​Leikkaus

Lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset suoritetaan useimmiten paikallispuudutuksessa ja leikkauksen aikana potilas saa tarvittaessa myös rauhoittavaa lääkitystä. Silmässä ei tunnu leikkauksen aikana kipua, mutta silmän ympäristö tuntee koskettelun ja esimerkiksi huuhtelunesteiden virtaamisen. Puudutettukin silmä voi nähdä leikkauksen aikana valoja, värejä ja liikkuvia hahmoja.

Leikkauksen yhteydessä poistetaan lasiainen joko osittain tai kokonaan.

Kun lasiainen on poistettu, voidaan suorittaa verkkokalvolle tarvittavat toimenpiteet. Kaikki tämä tehdään mikrokirurgisilla instrumenteilla alle millimetristen kanavien kautta. Leikkauksen jälkeen lasiaistilan täyttää kirkas neste, jota silmä aina erittää lasiaistilaan. Lasiainen ei kasva takaisin, mutta se ei ole näkemisen kannalta tarpeellinen kudos.

Kaasutäyttö ja asentohoito

Lasiaistila täytetään usein verkkokalvoleikkauksen lopuksi kaasulla. Kaasutäyttöön liittyy aina myös asentohoito.​ Asentohoito on yhtä tärkeä osa hoitoa kuin itse leikkaus.

Katse suunnataan muutaman päivän ajan siten, että silmän sisäinen kaasu tukee juuri sitä verkkokalvon osaa, joka tarvitsee tukea leikkauksen jälkeen. Asennosta annetaan yksityiskohtaiset ohjeet leikkauksen päättyessä. Kaasutäytön aikana näkökenttä on hämärä, mutta näkö palautuu muutamassa viikossa kaasun imeytyessä vähitellen pois silmästä. Lentomatkustaminen on kielletty niin kauan kun kaasua on vähääkään silmässä.


Kotihoito-ohjeet

Lääkitys

Leikattuun silmään laitettavista silmälääkkeistä annetaan kirjalliset ohjeet. Mahdolliset aikaisemmat silmälääkitykset jatkuvat entisellään, ellei erikseen muuta sovita. Tavanomaisia kipulääkkeitä voi yleensä käyttää tarpeen mukaan.

Erityisohjeet ja rajoitukset

Tarkat ohjeet annetaan potilaalle hoitavasta yksiköstä.

Tavanomaisia kotiaskareita, ulkoilua ja kevyttä liikuntaa ei tarvitse rajoittaa enempää kuin asentohoito vaatii.

Seuraavat ohjeet voi kuitenkin huomioida:

  • Silmäluomien reunat tulee puhdistaa päivittäin puhtaalla vanulapulla tai kertakäyttöisellä nenäliinalla viikon ajan leikkauksen jälkeen.
  • Kasvojen puhdistus pesulapulla silmä kevyesti suljettuna.
  • Silmään ei saa joutua vettä eikä vieraita aineita viikosta kuukauteen, riippuu tehdystä toimenpiteestä.
  • Saunomis- ja uintikielto.
  • Silmämeikkiä ei tule käyttää.
  • Leikattua silmää ei saa hieroa eikä painella. Öisin tulee käyttää sairaalasta saatua muovikilpeä silmän suojana.
  • Sairasloma tarvitaan ainakin asentohoidon ajaksi.

Autoilu

Jos toinen silmä näkee normaalisti, henkilöautoa voi ajaa vasta, kun kaasu on poistunut ja hoidettavan silmän näkökenttä on palautunut. Jos toinenkin silmä on heikko tai kyseessä on ammattiajokortti, ajokyky on arvioitava tapauskohtaisesti.

Mahdolliset komplikaatiot

Silmänsisäinen tulehdus

Vakavin silmänsisäiseen leikkaukseen liittyvä riski on silmänsisäinen bakteeritulehdus eli endoftalmiitti. Se on onneksi hyvin harvinainen, ja kehittyy harvemmalle kuin yhdelle potilaalle tuhannesta. Riskiä lisäävät huono hygienia ja silmätulehdukset. Tämän vuoksi leikkauksen jälkeen on huolellisesti noudatettava annettuja hoito-ohjeita, rajoituksia ja käytettävä silmätipat ohjeistetusti.

Kaihi

Lasiaisenpoisto eli vitrektomia aiheuttaa silmän etuosassa sijaitsevan mykiön eli silmän oman linssin samentumista. Mykiön samentumaa kutsutaan kaihiksi. Harmaakaihen kasvu nopeutuu lähes aina verkkokalvoleikkausten jälkeen, mutta kaihen kasvuvauhtia ei voi ennustaa tarkemmin.

Oireena on näön heikentyminen ja häikäisy.

Lue lisää:

Verkkokalvon irtauma

Lasiaisen poiston yhteydessä voi verkkokalvon reunaan kehittyä pieniä reikiä tai repeämiä, joiden kautta voi silmän sisältä alkaa kulkeutua nestettä verkkokalvon alle. Oireena on nopeat valonvälähtelyt ("salamointi") ja tuntien tai päivien kuluessa keskemmälle etenevän tumman varjon ilmaantuminen näkökenttään.

Lue lisää:

Seuranta

Silmän toipumista seurataan määräajoin. Silmän reaktiotapaa ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että kontrolleissa käydään suunnitelman mukaan ja potilas seuraa myös itse silmän oireita.

Milloin yhteys hoitavaan yksikköön?

Leikkauksen jälkeen vaarallisia oireita ovat

  • näön heikentyminen
  • näkökenttään leviävä liikkumaton varjo ja "nokisade”
  • voimakkaasti lisääntynyt punoitus, kipu ja rähmiminen.

Edellä mainitut voivat viitata verkkokalvon irtaumaan, silmätulehdukseen tai muuhun kiireellistä lisäarvioita vaativaan tilaan.

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo