Mikä ikärappeuma on?

Silmänpohjan eli verkkokalvon ikärappeuma (makuladegeneraatio) on tarkan näkemisen alueelle kohdistuva sairaus, joka heikentää esimerkiksi lukunäköä sekä kasvojen tunnistamista.

Ikärappeumassa on kaksi muotoa

Ikärappeumaa on kahta muotoa: kuiva ikärappeuma sekä kostea ikärappeuma. Yli 60-vuotiaista noin kymmenesosalla ja yli 80-vuotiaista noin kolmasosalla arvioidaan esiintyvän silmänpohjan ikärappeumaa. Yli 80 prosentilla ikärappeumapotilaista on kuiva rappeuma.

Kuva: Silmänpohjan ikärappeuma esiintyy silmänpohjassa verkkokalvolla, tarkan näön alueella.

Rappeuma liittyy ikääntymiseen

Kuiva ikärappeuma etenee hitaasti, usein vuosien tai vuosikymmenien aikana. Verkkokalvolle kertyy kuona-aineita ja näköä aistivien solujen toiminta heikkenee. Kuivaan ikärappeumaan ei ole saatavilla hoitoa.

Silmänpohjan ikärappeuman syytä ei tunneta, mutta sen tärkeimmät riskitekijät ovat korkea ikä, sairaudelle altistavat perintötekijät, sydän- ja verisuonisairaudet sekä tupakointi.

Silmänpohjaan kasvaa uudissuonia

Kuiva ikärappeuma voi muuttua kosteaksi tautimuodoksi. Kosteassa ikärappeumassa silmänpohjaan kasvaa hauraita verisuonia (uudissuonia), jotka tihkuvat ja aiheuttavat turvotusta ja verenvuotoja, joiden myötä näön tarkkuus heikkenee nopeasti.

Kuva: Terve silmänpohja.

Kuva: Turvotus ja verenvuodot ikärappeuman kosteassa tautimuodossa (klikkaa kuva suuremmaksi).

Kosteaa ikärappeumaa voidaan hoitaa

Kostean ikärappeuman etenemistä voidaan estää tai hidastaa silmänsisäisellä pistoshoidolla, valoherkistyshoidolla ja laserhoidolla. Koska sairaus heikentää näköä nopeasti, sen toteaminen ja hoito tulisi aloittaa ajoissa.

Silmänpohjan ikärappeuma vaikeuttaa myös ajonäköä, ja molempien silmien pitkälle edennyt rappeuma voi johtaa ajokortin menettämiseen.


kostea ikärappeuma; silmänpohjan ikärappeuma; Silmätaudit; kuiva ikärappeuma

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019