Kuivasilmäisyyden oireet ja toteaminen

Kuivasilmäisyys on erittäin yleistä, ja monella on kuivasilmäisyysoireita jossain vaiheessa elämää. Oirekuva voi vaihdella lievistä ärsytysoireista erittäin vaikeaoireiseen kuivasilmäisyyteen. Kuivasilmäisyys todetaan tutkimalla silmän toimintaa.

Kyynelnesteen määrää ja laatua sekä silmän ja luomien terveydentilaa voidaan tutkia silmälääkärin vastaanotolla mikroskoopin avulla. Silmän pinta voidaan värjätä keltaisella fluoreseiini-värillä ja tarkastella kyynelnesteen hajoamisnopeutta ja mahdollisia pintavaurioita sinivalon avulla. Tutkimukset ovat potilaalle kivuttomia.

Oireet

Silmän pinta ärtyy kuivista alueista. Oireena voi olla kirvelyä, punoitusta, roskantunnetta, polttelua, valonarkuutta, kutinaa, väsyneisyyttä, näöntarkkuuden vaihtelua ja joskus lievää rähmimistäkin. Usein kuivat silmät myös vetistävät ja kyynelehtivät, mikä johtuu roskantunteen laukaisemasta huuhtelumekanismista.

Oireiden määrä riippuu myös silmän pinnan tunnosta. Mitä heikompi tunto on, sitä todennäköisemmin silmät kuivuvat, mutta oireet voivat olla vähäisiä.

Kuivasilmäisyys altistaa silmän pinnan ärsytysreaktiolle, haavaumille sekä tulehduksille.

Toteaminen

Kuivasilmäisyyden toteamiseksi tutkitaan kuivasilmäisen kyynelnesteen määrää ja laatua sekä silmän ja luomien terveydentilaa.

Kyynelnesteen erityksen vähyys voidaan todeta niin kutsutulla Schirmerin testillä. Siinä alaluomen ja silmän pinnan väliin asetetaan imupaperiliuska, joka mittaa erittyvän kyynelnesteen määrää.

kuiva silmä; roskantunne; kuivasilmäisyys; väsymys; polttelu; punoitus; haavauma; haava; Schirmerin testi; rähmiminen; rähmiä; silmä; valonarkuus; kirvely; silmätulehdus; kuiva

Kyllä

Päivitetty  17.8.2023