Glaukooma

​​​​​​Glaukooma on näköhermon sairaus, joka ensimmäiseksi vaurioittaa ääreisnäköä. Hoitamattomana glaukooma voi johtaa laajoihin puutoksiin näkökentässä ja jopa näkövamman kehittymiseen.

 

Kuva: Hoidolla voidaan hidastaa näköhermon pään vaurioitumista.

pic Glaukooman oireet

Glaukooma ei yleensä aiheuta mitään oireita. Lue aiheesta lisää.

pic Glaukooman toteaminen

Lue lisää silmätutkimuksista, joita glaukooman toteamiseksi tehdään.

pic Glaukooman seuranta

Glaukoomaa seurataan silmätutkimusten ja yksilöllisen hoitosuunnitelman avulla.


pic Glaukooman hoito

Glaukooman hoidossa keskeisintä on silmänpaineen alentaminen. Lue lisää.


glaukooma; glaukooman oireet; silmänpainetauti; silmänpaine; Silmätaudit; glaukooman hoito