Silmä karsastaa

Karsastus tarkoittaa tilannetta, jossa silmät eivät kohdista samaan kohteeseen. Karsastusta voi olla kaikenikäisillä, ja se voi ilmaantua missä iässä tahansa, joko vähitellen tai äkillisesti.

Karsastus voi aiheuttaa oireina muun muassa silmien rasittumista, päänsärkyä, kaksoiskuvia, rivien hyppelyä lukiessa tai pään kallistustaipumusta. Karsastus voidaan huomata joko kotona tai terveystarkastuksessa.

Karsastuksen syy jää usein tuntemattomaksi. Karsastus voi johtua korjaamattomasta taittovirheestä (kuten kaukotaitteisuudesta), näkövammaisuudesta, muusta silmä- tai yleissairaudesta sekä silmänliikuttajalihaksen halvauksesta, joka voi olla synnynnäistä tai myöhemmin ilmaantunutta, esimerkiksi tapaturman aiheuttamaa.

Milloin yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen?

  • Välittömästi, mikäli karsastus ilmaantuu äkillisesti, tulee kaksoiskuvia tai lapsi pyrkii sulkemaan tai peittämään toista silmäänsä.
  • Tarpeen mukaan, mikäli karsastus aiheuttaa haittaa.

Lue tarkemmin karsastuksesta:

kaksoiskuvat; päänsärky; silmien rasittuminen; karsastus; kieroon katsominen

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019