Äkillinen näkökyvyn heikkeneminen

Äkillisestä näkökyvyn heikkenemisestä puhuttaessa tarkoitetaan minuuttien, tuntien tai muutaman päivän sisällä tapahtuvaa näön heikkenemistä. Näkökyvyn heikkeneminen voi olla ohimenevä tai pysyvä.​

Ole välittömästi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen, mikäli sinulla tai läheiselläsi on seuraavia oireita:

Näön sumeneminen, johon liittyy voimakas silmäkipu ja pahoinvointi

Silmänpainekohtaus

Hyvin nopeasti muutaman tunnin kuluessa alkanut voimakas silmäkipu ja pahoinvointi viittaavat äkillisesti hyvin korkealle nousseeseen silmänpaineeseen, joka voi hoitamattomana johtaa nopeasti (jopa vuorokauden kuluessa) näön menetykseen.

Äkillisen silmänpainekohtauksen oireet

Äkillisessä silmänpainekohtauksessa oireina ovat erittäin voimakas silmäkipu, johon voi liittyä päänsärkyä ja pahoinvointia sekä oksentelua. Kipu ja oireet saattavat olla niin laaja-alaisia, että syy-yhteyttä silmään voi olla joskus vaikea hahmottaa.

Kohtauksen alkuvaiheessa voi näkyä sateenkaarirenkaita valojen ympärillä. Silmä on tyypillisesti punoittava, sarveiskalvo himmeä, mustuainen laajentunut ja näkö heikentyy.

Äkillisen silmänpainekohtauksen hoito

Korkean silmänpaineen hoitokeinoja äkillisessä silmänpainekohtauksessa ovat silmänpainetta alentavat silmätipat, suonensisäisesti annettavat lääkkeet ja silmään kohdistuvat toimenpiteet. Hoito määräytyy tapauskohtaisesti silmälääkärin tutkimuksen perusteella.

Lue lisää:

Ohimenevä näönmenetys

Oireesta, jossa toisen silmän näkökyky häviää kohtauksellisesti mutta palautuu nopeasti (sekunneissa tai minuuteissa) normaaliksi käytetään nimitystä amaurosis fugax.

Taustalla voi olla aivojen tai silmän verenkiertohäiriö, minkä vuoksi tällaisen oireen tapahduttua suositellaan ottamaan välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Äkillinen, kivuton näönmenetys toisessa silmässä

Verenkierrolliset syyt

Verkkokalvon verenkierto voi häiriytyä valtimon tai laskimon tukkeutumisen takia. Valtimokierron häiriö voi aiheuttaa silmän täydellisen näönmenetyksen, laskimokierron häiriöissä näönmenetys on usein lievempi.

Verkkokalvon sairaudet

Monet sairaudet verkkokalvolla voivat aiheuttaa näön huononemisen silmässä. Lasiaisen irtauman oireena ovat tyypillisesti nopeat valonvälähdykset (”salamointi”) pimeässä ja näkökentässä leijuvat samentumat tai langanpätkät kirkkaassa valossa.

Mikäli tähän liittyy näkökenttään ilmaantunut tumma varjo, joka kasvaa ja jonka läpi ei näe, on mahdollista että lasiaisen irtauma on aiheuttanut silmään myös verkkokalvon irtauman. Tällöin silmälääkärin hoitoon tulee hakeutua nopeasti.

Verenvuoto tarkan näkemisen alueella voi viitata esimerkiksi kosteaan ikärappeumaan tai diabeettiseen silmäsairauteen.

Erilaiset tulehdusmuutokset verkkokalvolla ja näköhermossa voivat aiheuttaa nopeita muutoksia näkökyvyssä.

Lue lisää:

Terveen silmän peittäminen sattumalta

Joskus saattaa syntyä vaikutelma äkillisestä näön heikentymisestä myös silloin, jos toisen silmän näkökyky on pikkuhiljaa heikentynyt syystä tai toisesta (esimerkiksi kaihi) ja sattumalta tervettä silmää peittäessä voi huomata, että toisen silmän näkö on heikentynyt.

Hoito määräytyy terveydenhuollon ammattilaisen tekemän tutkimuksen perusteella.

Lue lisää hitaasti näköä heikentävistä silmäsairauksista, kuten:

Nopea näönmenetys ja ohimokipu

Ohimovaltimon tulehdus

Ohimovaltimon tulehdus voi aiheuttaa silmän verenkiertohäiriöiden seurauksena näköhäiriöitä, jopa silmän äkillisen sokeutumisen.

Ohimovaltimon tulehduksen oireet

Yleensä tautiin liittyy yleisoireita, kuten kuumeilua, laihtumista, lihaskipuja, pään ja ohimosärkyä sekä niin sanottua leukaklaudikaatiota, jossa leukanivelet kipeytyvät syödessä. Tulehdusarvot ovat kohonneet. Tauti on polymyalgia rheumatican muoto, jossa tulehdusta on erityisesti ohimovaltimossa.

Ohimovaltimon tulehduksen hoito

Hoitona on suuriannoksinen kortisonihoito ja se tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää:

Näön heikkeneminen ja kipu silmäleikkauksen tai vamman jälkeen

Silmänsisäinen tulehdus eli endoftalmiitti

Jos 1–2 viikon sisällä silmäleikkauksesta tai silmävammasta silmä alkaa kipuilla ja näkö heikkenee selvästi, saattaa kyseessä olla silmänsisäinen tulehdus.

Silmänsisäinen tulehdus eli endoftalmiitti on vakava, näköä uhkaava tilanne silmäleikkauksen tai silmää vakavasti vaurioittavan vamman jälkitilana.

Oireet

Usein oireina ovat voimakas luomiturvotus, silmän verestys ja näön nopea heikkeneminen. Lisäksi silmä saattaa erittää runsaasti.

Hoito

Ensihoitona ovat silmänsisäisesti annosteltavat antibiootit. Antibioottia voidaan annostella myös suonensisäisesti tai suun kautta. Tarvittaessa tulehtuneeseen silmään tehdään leikkaustoimenpide.

Tumma varjo näkökentässä

Verkkokalvon irtauma

Näkökentän reunalle ilmestynyt, tumma läpinäkymätön ja usein pikkuhiljaa suureneva varjo, voi johtua verkkokalvon irtaumasta, joka hoitamattomana johtaa näön menetykseen. Leikkaushoidolla verkkokalvon irtauma pystytään hoitamaan, ja taudin varhainen toteaminen on tärkeää.

Lue lisää:

Lasiaisen irtauma ja verkkokalvon repeämä

Lasiainen voi irrotessaan aiheuttaa verkkokalvolle repeämän, josta verkkokalvon irtauma voi lähteä liikkeelle. Lasiaisen irtauma on tavallinen vaiva, johon liittyy näkökentässä hämärässä näkyviä valontuikkeita eli salamointia ja kirkkaassa valossa näkyviä hattaroita tai lankamaisia muutoksia.

Useimmiten lasiainen irtoaa ongelmitta, mutta koska verkkokalvorepeämän kehittyminen tässä yhteydessä on mahdollista, suositellaan silmälääkärin tarkastusta. Hoitamaton verkkokalvorepeämä voi johtaa verkkokalvon irtaumaan. Verkkokalvon repeämä voidaan hoitaa paikallisella laserhoidolla.

Lue lisää:

Lasiaisverenvuoto

Lasiaisverenvuodossa lasiaiseen tulee verta, joka tekee näkökentästä nopeasti sumuisen. Myös tämä saattaa liittyä verkkokalvon repeämään ja vaatii silmälääkärin tarkastuksen. Silmävamman aiheuttama näön sumeneminen tai sumuverho näkökentässä voi myös johtua lasiaisverenvuodosta, ja edellyttää silmän pikaista tutkimista.

Silmävamman kyseessä ollen tulee ottaa päivystyksellisesti yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Lue lisää:

Näkökenttään nopeasti ilmestynyt sumuverho

Lasiaisverenvuoto

Näkökenttään nopeasti ja kivuttomasti ilmaantunut sumuverho, joka liikkuu päätä tai silmiä liikuteltaessa, voi aiheutua lasiaisverenvuodosta. Näkökentässä erillisinä heiluvat varjot voivat olla vuotoon liittyviä hyytymiä.

Verenvuoto lasiaiseen voi heikentää näöntarkkuutta. Näöntarkkuuden heikkeneminen riippuu verenvuodon määrästä.

Milloin yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen?

  • Ole välittömästi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen kokiessasi lasiaisverenvuodon oireita, jos silmään on edeltävästi kohdistunut vamma.
  • Jos verenvuodolle ei ole selkeää syytä, kuten vammaa, tulee hakeutua päivystyshoitoon viimeistään seuraavana aamuna.

Suuri osa lasiaisverenvuodoista kirkastuu itsestään. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen.

Lue lisää:

Muualla Terveyskylässä

Toispuoleinen äkillinen näönmenetys voi johtua myös aivoverenkiertohäiriöstä. Lue lisää:

näkökyky; silmäleikkaus; pahoinvointi; silmänpaine; silmä; amaurosis fugax; ohimenevä näönmenetys; endoftalmiitti; silmänsisäinen tulehdus; lihasreuma; silmätapaturma; silmävamma; luomiturvotus; samentuma näkökentässä; ohimokipu; verkkokalvon repeämä; sumuverho; tumma varjo; lasiaisverenvuoto; punainen silmä; punoittava silmä; lasiaisen irtauma; verkkokalvon irtauma; silmäkipu; näön menetys; näön heikkeneminen; silmän salamointi; samea näkö; sumea näkö; salamointia silmässä; näön heikentyminen

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019