Tyks Silmäklinikka

Tervetuloa hyvään hoitoon Turun yliopistollisen keskussairaalan Silmäklinikalle!

Ympärivuorokautista hoitoa Tyksissä

Tyksissä silmäklinikalle ja –leikkausosastolle on keskitetty kaikenikäisten silmäpotilaiden tutkimukset ja hoito. Silmäklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Silmäpoliklinikalla on lääkäri- ja hoitajavastaanottoja mm. silmänpohjan ikärappeumaa, glaukoomaa, sekä diabeettista retinopatiaa sairastaville potilaille. Poliklinikalla toimii myös ympärivuorokautinen päivystys.

Erikoissairaanhoidon palvelut laaja-alaisesti

Poliklinikalla tehdään myös erilaisia tutkimuksia, kuten silmäkuvauksia ja näkökenttätutkimuksia. Yleisimpiä hoitotoimenpiteitä poliklinikalla ovat silmänsisäiset pistokset sekä erilaiset lasertoimenpiteet.

Silmäkirurgiset toimenpiteet, kuten kaihi-, verkkokalvo- ja karsastusleikkaukset, tehdään silmäleikkausosastolla.

Näönkuntoutusyksikkö palvelee karsastukseen ja näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa.

Silmävuodeosastolla hoidetaan tapaturmapotilaita ja leikkauspotilaita, jotka vaativat erityistä seurantaa ja hoitoa sairaalassa.

Käyntiosoite kantasairaalan Silmäklinikalle

Tyks, A-sairaala, sisäänkäynti 4A

Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Rakennus 8, A-osa, 1.krs

Näkösi on meille tärk​eä"​

 
 

Yksi sairaala - toiminta lähisairaaloissa

silmä; vsshp; tyks; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri; silmäklinikka; Turku; tyks silmätaudit; silmäpalvelut; silmähoito

Kyllä

Päivitetty  22.8.2019