Peittohoito

​Peittohoitoa voidaan tarvittaessa käyttää lapsilla heikommin näkevän silmän näöntarkkuuden parantamiseen. Peittohoitoa toteutetaan yleisimmin peittolapulla. Peittohoidon aloitus voi olla hankalaa, mutta se helpottuu ajan myötä.

​​​​​​​​

Miksi peittohoitoa tehdään?

​Peittohoitoa voidaan tarvittaessa käyttää lapsilla heikommin näkevän silmän näöntarkkuuden parantamiseen. Peittohoidon tavoitteena on estää katselu paremmin näkevällä silmällä. Tällöin huonommin näkevä silmä ”pakotetaan” katsomaan, jolloin sen näöntarkkuus kehittyy.​

Peittohoito liittyy usein toiminnallisen heikkonäköisyyden (amblyopia) tai karsastuksen hoitoon. Peittohoitoa pyritään jatkamaan niin kauan, että heikommin näkevän silmän näöntarkkuus on yhtä hyvä kuin paremmin näkevän silmän. Peittohoitoa voidaan jatkaa lapsen näönkehityskauden loppuun eli noin 8-vuotiaaksi saakka.

Lue lisää:

Peittohoidon eri vaihtoehdot

Peittolappu

Peittolappu laitetaan paremmin näkevän silmän päälle ja lappua pidetään lääkärin määräämä aika, joka riippuu lapsen iästä. Leikki-ikäiselle lapselle tavanomainen aika on 2 tuntia päivässä.

Peittolapun tulee estää peitettävän silmän näkeminen kokonaan, sillä vähäinenkin kurkistelu peittolapun sivusta huonontaa peittohoidon tulosta.

Peittolappuja on saatavana sekä ihoon kiinnitettävänä laastarina että silmälasisankoihin kiinnitettävänä kangaslappuna.

Lappuja voi hankkia apteekista, optikkoliikkeestä tai verkkokaupasta. Peittohoidon aloitus on usein hankalaa lapsen vastustaessa paremmin näkevän silmän peittoa, mutta hoito helpottuu yleensä ajan myötä.

Kuinka peittolappu tulee laittaa?

Ihoon kiinnitettävä laastari kiinnitetään ihoon ja mahdolliset silmälasit tulevat tällaisen peitto​lapun päälle.​

Mikäli lapsella on käytössä silmälasit, voi käyttää myös silmälasisankoihin kiinnitettävää kangaslappua. Lappu tulee tällöin silmälasien linssin päälle. Aikuisen on varmistettava, että lappu on varmasti paikallaan​, eikä lapsi pääse kurkkimaan lapun ohi.

Lue lisää:


Lääkehoito

Peittohoitoa voidaan toteuttaa myös silmätipoilla, jolloin paremmin näkevään silmään tiputetaan silmän lähitarkennusta lamaavia silmätippoja, joiden tarkoitus on sumentaa lähinäköä. Tipat laajentavat myös mustuaisen, jonka vuoksi niiden tavallisin haittavaikutus on valonarkuus.

Sumentavat kalvot ja linssit

Mikäli lapsella on käytössä silmälasit, voi lääkäri määrätä paremman silmän peittämiseen linssiin kiinnitettävän, sumentavan, väliaikaisen kalvon tai pysyvän sumentavan linssin.

lasia; sumentava linssi; sumentava kalvo; sumentavat silmätipat; peittolappu; silmälasit; toiminnallinen heikkonäköisyys; peittohoito; amblyopia

Päivitetty  20.9.2019 13.08