Siirry sivun sisältöön

Lasten silmälasit

Silmälasien tarve riippuu silmän taittovoiman lisäksi lapsen iästä ja siitä, onko lapsella jokin silmäsairaus. Lasten silmälasien valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Silmälasien tarve riippuu silmän taittovoiman lisäksi lapsen iästä ja siitä, onko lapsella myös karsastusta, toiminnallista heikkonäköisyyttä eli amblyopiaa tai jokin muu silmäsairaus. Silmälääkäri arvioi lasitarpeen ja määrää lasien voimakkuuden yksilöllisesti edellä mainitut seikat huomioiden.

Kouluikään asti lasien voimakkuus tarkistetaan ja lasit uusitaan yleensä vuosittain. Kouluiässä silmälasien käyttöikä usein jo pitenee, koska silmän taittovoima ei muutu eikä silmälasikehys käy pieneksi enää niin nopeasti.

Vastasyntyneen silmän taittovoima on huomattavan kaukotaitteinen, eli ”plus”-taitteinen. Tällöin puhutaan hyperopiasta. Lapsen silmän sisällä olevalla linssillä eli mykiöllä on tehokas mukauttamiskyky, jonka avulla kuva tarkentuu ilman lasikorjaustakin. Kaukotaitteisuus vähenee lapsen kasvaessa, mutta vielä koulun alkaessa merkittävällä osalla lapsia silmien taittovoima on luokkaa +2 diopteria*.

Lapsen ikätasoista kaukotaitteisuutta ei yleensä tarvitse korjata silmälaseilla. Yläkouluiässä moni nuori muuttuu likinäköiseksi ja tarvitsee lasit nähdäkseen kunnolla kauas.

*Diopteri (dioptria) on optisen taittokyvyn mittayksikkö. Silmän taittovirheet ja silmälasien linssien voimakkuudet ilmoitetaan dioptereina (dioptrioina). Yksikkönä diopteri on metrin käänteisarvo, eli 1 m-1.

Lue lisää taittovirheistä eli likitaitteisuudesta (myopia), kaukotaitteisuudesta (hyperopia), hajataitteisuudesta (astigmatia) ja silmien eritaitteisuudesta (anisometropia):

Lapsilla on yleensä huomattavasti aktiivisempi elämäntyyli, anatomisesti matalampi nenänvarsi ja suhteellisesti pienemmät korvat kuin aikuisilla. Nämä tekijät luovat erityistarpeita lapsen silmälasikehykselle, jonka valinnassa tulee olla huolellinen ja käyttää ammattilaisen apua.

Mistä löydän lapselle istuvat silmälasit?

Silmälasien tulee olla oikean kokoiset. Ne eivät saa puristaa, roikkua nenällä tai olla vinossa. Huonosti istuvat silmälasit heikentävät optiikkaa ja lasien käyttömukavuutta ja sitä kautta lasihoidon onnistumista.

Lasten silmälasien istuvuutta voi auttaa kiinteä nenäkappale, joustavat kippura-aisat (korvan taakse menevä aisa), aisoihin korvan taakse kiinnitettävät silikoniset tuet tai takaremmit.

Silmälasikehysten hankinnassa tulee kuunnella myös käyttäjän mielipidettä. Lapsi hyväksyy lasien käytön, kun kehys on mieleinen.

Lasten silmälasit, nenätyyny ja joustavat kippura-aisat.
Lasten silmälasit ja aisoihin korvan taakse kiinnitettävät silikoniset tuet.

Silmälaseja kannattaa pestä säännöllisesti silmälaseille tarkoitetulla puhdistusaineella tai laimennetulla astianpesuaineella. Lasien kuivaamisessa voi käyttää mikrokuituliinaa tai pehmeää paperia, joka ei naarmuta linssejä. Huomioi, että talouspaperi ja käsipyyhepaperi voivat naarmuttaa linssejä toistuvasti käytettynä.

Optikko voi tarvittaessa huoltaa silmälaseja ja tarkistaa niiden oikean asennon. Kuluvia osia, kuten nenätyynyjä, voi tarvittaessa vaihtaa. Silloin, kun silmälasit eivät ole käytössä, niitä on hyvä säilyttää kotelossa naarmuuntumisen ehkäisemiseksi. Kuuma höyry ja tulen loimu voivat vaurioittaa silmälasien pintaa.

Linssityyppejä on useita erilaisia. Karkeasti linssityypit voidaan jakaa näin:

  • 1-tehoiset linssit (pelkkä kaukolasikorjaus tai pelkkä lähilasikorjaus)

  • 2-tehoiset linssit eli bifokaalit (korjaava linssi sekä kauas että lähelle, lähilasikorjaus ikkunana linssin alaosassa)

  • monitehot eli progressiiviset linssit (korjaava linssi sekä kauas että lähelle, lähilasikorjaus rajattomana)

  • aurinkolasit ja häikäisyä estävät lasit (absorbtiolasit)

  • prismalasit.

Lasten linssimateriaalina käytetään aina muovia. Linsseissä on myös hyvä olla ainakin kovapinnoitus estämässä naarmuuntumista.

Hyvästä pinnoituksesta huolimatta lasten silmälasit naarmuuntuvat käytössä, ja niitä joutuu uusimaan yleensä useammin kuin aikuisten silmälaseja.

Prismalasit

Prismalasit ovat yksi vaihtoehto karsastuksen hoitoon. Prismalasit voivat koostua pelkästään prismalinsseistä tai prisman ja taittovirhekorjauksen yhdistelmästä. Silmälaseihin on saatavilla pysyvien prismalinssien lisäksi myös tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja, irrotettavia, linssiin kiinnitettäviä muovisia prismakalvoja. Prismalasien voimakkuus määritetään aina yksilöllisesti.

Joskus myös lapsille käytetään piilolinssejä. Tällöin taustalla on yleensä näönkehityksen turvaaminen tilanteissa, joissa sankalaseilla saavutettava kuvanlaatu on epätyydyttävä korkea-asteisen taittovirheen vuoksi. Yleisimmät syyt lapsen piilolinssin käytölle ovat vauvan synnynnäisen kaihin leikkaushoidon jälkeen korjaamaan mykiöttömyyttä, korkea-asteinen toisen silmän likitaitteisuus, sarveiskalvon poikkeavuus ja silmän pinnan suojaaminen.

Päivitetty 26.11.2019