Siirry sivun sisältöön

Lapsen kaihi

Kaihi tarkoittaa silmän linssin eli mykiön samentumaa. Joskus kaihi voidaan todeta jo vastasyntyneellä. Synnynnäinen kaihi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen näön kehitykseen ja vaatii elinikäisen seurannan. Kaihi voi liittyä lapsella myös muuhun silmäsairauteen tai yleissairauteen.

Kaihi tarkoittaa silmän linssin eli mykiön samentumaa. Mykiön samentuma estää tarkan kuvan muodostumista silmän verkkokalvolle ja häiritsee lapsen näön kehitystä.

Kaihi voi olla perinnöllinen tai liittyä lapsen muuhun silmäsairauteen tai yleissairauteen.

Synnynnäinen kaihi

Synnynnäinen kaihi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen näön kehitykseen ja vaatii elinikäisen seurannan.

Mykiön samentuman koko, sijainti ja tiiviys ratkaisevat hoidon tarpeen ja hoitomuodon. Näköä tai sen kehitystä heikentävä samentunut mykiö poistetaan leikkauksella. Lapsille leikkaus tehdään nukutuksessa.

Kaihi voi myös olla osa laajaa silmän kehityshäiriötä tai liittyä raskaudenaikaiseen tulehdukseen tai aineenvaihduntasairauteen.

Myös silmävamma tai krooninen silmän sisäinen tulehdus voivat aiheuttaa lapselle kaihin.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä seulotaan lasten näkövikoja jo syntymän jälkeen kotiinlähtötarkastuksessa (punaheijastetutkimus) ja myöhemmin neuvolan tarkastuksissa.

Joskus vanhemmat itse havaitsevat vauvansa mustuaisaukossa harmautta. Tällainen havainto edellyttää viiveetöntä tutkimusta neuvolassa tai terveysasemalla.

Kaihi aiheuttaa näön alenemaa ja voi tulla esiin leikki-ikäisillä ja koululaisilla alentuneen näöntarkkuuden selvittelyissä. Lääkärin epäillessä lapsella kaihia hän tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon. Kaihi voi esiintyä lapsella yhdessä tai kummassakin silmässä.

Lapsen kaihin hoito riippuu samentuman vaikeusasteesta. Pieni samentuma ei välttämättä vaadi hoitoa. Joissain tapauksissa hoidoksi riittävät silmälasit ja peittohoito.

Leikkaushoito

Lapsen näköön ja näön kehitykseen vaikuttava kaihi hoidetaan leikkauksella. Samentunut mykiö poistetaan, ja tilalle asetetaan useimmissa tapauksissa tekomykiö. Synnynnäinen kaihi pyritään leikkaamaan alle 3 kuukauden iässä. Joissakin tapauksissa synnynnäinen kaihi voidaan leikata tätä myöhemmin.

Kaihileikkauksen jälkeen leikattua silmää on harjoitettava näkemään. Tämä tarkoittaa päivittäistä peittohoitoa noin 7 vuoden ikään asti ja silmälasien käyttöä.

Lapsen kaihia leikataan Suomessa yliopistosairaaloiden lisäksi muutamissa suuremmissa keskussairaaloissa.

Päivitetty 27.11.2019