Usein kysyttyä

 

​​​​​​Uskallanko liikkua, kun minulla on reuma?​

Aktiivinen liikkuminen on tärkeä osa reumasairauksien itsehoitoa. Liikunnalla voidaan ennaltaehkäistä nivelten jäykistymistä ja ylläpitää niiden toimintakykyä ja liikkuvuutta. Liikunnassa suositellaan huomioimaan reumasairauden tulehduksen vaihe: tulehdusvaiheessa kannattaa keskittyä nivelten liikkuvuuden ylläpitoon ja vähempioireisessa vaiheessa lisätään liikunnan kuormittavuutta ja liikutaan monipuolisemmin. On tärkeä lisätä liikunnan kuormittavuutta vähitellen, omia rajojaan seuraten. Lisätietoa saat liikunnan Käypä hoito -suosituksesta ja Reumaliiton​ sivuilta.

Voinko hoitaa reumasairauttani ruokavaliolla?​

Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on tärkeä osa reuman itsehoitoa lääkärin määräämän lääkityksen rinnalla. Olennaista on ruokavalion kokonaisuus, eivätkä yksittäiset ruoka-aineet tee ruokavaliosta terveellistä tai epäterveellistä reuman kannalta. Tutkimuksissa on havaittu, että niin kutsuttu Välimeren ruokavalio voi lievittää nivelreumaa sairastavien kipuja jonkin verran. Lisätietoa ravitsemuksen merkityksestä reumasairauksissa löytyy Reumaliiton ravitsemusosiossa ja Reuma-Aapisessa​.

Voinko käyttää luontaistuotteita?

Keskustele oman lääkärisi tai hoitajasi kanssa varmistaaksesi, mitä tuotteita voit turvallisesti käyttää oman lääkityksesi kanssa.

Voinko käyttää turvallisesti Omega-3-kapseleita?

Omega-3-kapseleita voi käyttää turvallisesti. Kalaöljyvalmisteet voivat vaikuttaa veren hyytymiseen, joten niiden käytöstä kannattaa ilmoittaa hoitavalle lääkärille. Tämä tieto on tärkeä erityisesti leikkauksia suunniteltaessa.​

Miten pääsen ravitsemusterapeutille?

Hoitavan yksikön lääkäri tai terveyskeskuksen oma lääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen ravitsemusterapeutille.

Tarvitsenko D-vitamiinia ja kalsiumia
tabletteina?

Monipuolisesta ruokavaliosta kannattaa huolehtia. Ruokavaliossa tulee olla riittävästi kalsiumia ja D-vitamiinia. Jos epäilet, ettei oma ruokavaliosi ole riittävä, voit kysyä ohjeita omasta hoitopaikastasi. ​

Minulla on reumalääke käytössä ja minulle on tullut uusi ihottuma? Mitä teen?

Varaa aika omaan terveyskeskukseesi. Ammattilaisen on hyvä nähdä, millaista ihottumasi on.

Tarvitseeko reumalääkkeitä tauottaa, kun iholla on ihorikko?

Jos kyseessä on pinnallinen ihorikko eikä siihen ole ilmaantunut tulehduksen merkkejä, lääkitystä ei tarvitse tauottaa. Epäselvissä tapauksissa käy näyttämässä ihorikkoa omassa terveyskeskuksessasi.

Hyödynkö tupakoinnin lopettamisesta?

Tupakointi lisää merkittävästi riskiä sairastua nivelreumaan. Tupakoivien nivelreumaa sairastavien tauti voi olla vaikeammin hoidettavissa, sillä reumalääkkeiden teho on tupakoivilla huonompi. Tupakoinnin lopettaminen voi helpottaa joihinkin reumasairauksiin liittyvää valkosormisuusoireyhtymää.

Kun lopetat tupakoinnin, saatat huomata maku- ja hajuaistisi tarkentuneen ja unen laatusi parantuneen.

Lue lisää tupakoinnin lopettamisesta​.

Tupakointi ja lääkehoito

Tupakointi voi lisätä reumalääkkeiden tarvetta, sillä se esimerkiksi lisää lääkkeiden poistumista elimistöstä ja heikentää siten niiden vaikutusta.

Sydän- ja verisuonitaudit

Sekä reumasairaus että tupakointi ovat itsenäisiä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Lopettamalla tupakoinnin voit vähentää riskiäsi sairastua sepelvaltimotautiin.

Miksi minun pitää käydä lääkehoidon seurantakokeissa (aiemmin: turvakokeet), kun ei niissä ole koskaan ollut mitään ihmeellistä?

Säännölliset lääkehoidon seurantakokeet ovat tarpeellisia reumalääkitystä käytettäessä. Vaikka lääkehoidon seurantakokeet olisivatkin pitkään olleet kunnossa, jokin lisätekijä saattaa johtaa veriarvojen muutokseen. ​

Lääkehoidon seurantakokeita ei ollut syötettynä koneelle, kun kävin laboratoriossa. Minulla meni turhaan aikaa tähän asiaan. Mitä teen nyt?

Reumalääkitykseen liittyvät seurantakokeet otetaan terveyskeskuksessa. Potilaan tulee itse informoida terveyskeskustaan lääkehoidon seurantakokeista, jolloin terveyskeskuksen hoitaja tallentaa lähetteet tietokoneelle. Samalla on hyvä sopia terveyskeskuksen kanssa, miten tuloksista ilmoitetaan. Seurantakokeiden tulokset tulkitaan ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessasi. Myös muutoksista lääkehoidon seurantakokeissa tulee ilmoittaa terveyskeskukseen, sillä tieto ei välity suoraan reumapoliklinikalta. Tarvittaessa saat lääkehoidon seurantakokeiden ohjeen reumapoliklinikaltasi. ​

Pitääkö minun käydä laboratoriokokeissa ennen vastaanottoa, kun olen kuukausi sitten käynyt lääkehoidon seurantakokeissa? Eivätkö seurantakokeet riittäisi?

Ennen reumapoliklinikan lääkärinvastaanottoa otetaan laboratoriokokeita, jotka yleensä ovat laajempia kuin lääkehoidon seurantakokeet. Mikäli 1 kuukauden sisällä ennen vastaanottoa on otettu kaikki lääkärin vastaanottoa varten suunnitellut kokeet, ei uusia kokeita tarvitse ottaa. Lääkehoidon seurantakokeita otetaan yleensä 2-3 viikon, 6 viikon ja 12 viikon kuluttua lääkityksen aloituksesta ja jatkossa 3-6 kuukauden välein. Biologisten reumalääkkeiden seurantakokeet otetaan 1 kuukauden kuluttua lääkkeen aloituksesta ja jatkossa tarvittaessa reumalääkärin arvion mukaisesti. Tuloksia seurataan omassa terveyskeskuksessasi. Oman terveyskeskuksesi ammattilainen konsultoi tarvittaessa reumapoliklinikkaa.

Voinko ottaa influenssarokotteen, vaikka minulla on reumalääkitys tai biologinen lääkitys reumaan?

Influenssarokotus kannattaa ottaa. Reumatauteja sairastavat kuuluvat influenssan riskiryhmään ja heille suositellaan vuosittaista influenssarokotusta. Perinteistä, biologista tai JAK-estäjä -reumalääkitystä ei tarvitse tauottaa influenssarokotuksen yhteydessä.

Voinko ottaa punkkirokotteen?

Puutiaisaivotulehdusrokote eli niin kutsuttu punkkirokote ei sisällä elävää virusta, ja sen voi tarvittaessa ottaa.

Mitä rokotuksia voin ottaa, kun minulla on käytössä biologinen reumalääkitys, JAK-estäjä reumalääkitys tai perinteinen reumalääkitys?

Rokotteita, jotka eivät sisällä eläviä bakteereita tai viruksia, saa jokainen reumatauteja sairastava ottaa käytössä olevasta reumalääkityksestä riippumatta. Näitä rokotteita ovat muun muassa kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT), influenssa-, pneumokokki-, meningokokki-, Haemophilus influenzae (Hib)- sekä A- ja B-hepatiittirokotteet, inaktivoitu (pistettävä) poliorokote, vesikauhurokote, inaktivoitu (pistettävä) lavantautirokote, puutiaisaivotulehdusrokote, japaninaivotulehdusrokote ja HPV-rokote (papilloomavirusrokote).

Mikäli kyseessä on niin sanottu elävä rokote ja käytössä on biologinen reumalääke, JAK-estäjä reumalääke, solunsalpaajalääke tai korkea annos kortisonivalmistetta (yli 10 mg/vrk), ota yhteyttä reumapoliklinikalle tarkempaa ohjeistusta varten.

Eläviä rokotteita ovat muun muassa tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti- eli MPR-rokote, vesirokkorokote, vyöruusurokote, keltakuumerokote, suun kautta otettavat poliorokote ja lavantautirokote, BCG-rokote (tuberkuloosirokote), influenssarokote (nenäsumute). Lisätietoja rokotteista Reumaliitosta ja THL​:n sivuilta.

Mitä ovat biologiset lääkkeet?

Biologiset lääkkeet ovat lääkevalmisteita, jotka tuotetaan elävissä soluissa. Ne ovat rakenteeltaan proteiineja eli valkuaisaineita. Biologiset reumalääkkeet sammuttavat tehokkaasti elimistön tulehdusta eli inflammaatiota. Useimpien biologisten lääkkeiden vaikutus perustuu tulehdusta lisäävien yhdisteiden (sytokiinien) määrän vähentämiseen elimistössä tai niiden toiminnan estoon. Biologiset lääkkeet annostellaan joko itsepistettävänä lääkkeenä ihon alle tai suonensisäisenä infuusiona sairaalassa.

Mitä ovat uudet reumalääkkeet (JAK-inhibiittorit)? Ovatko ne biologisia lääkkeitä?

Biologisista lääkkeistä poiketen JAK-estäjät eli JAK-inhibiittorit ovat tablettimuotoisia reumalääkkeitä. Teholtaan ne ovat biologisten reumalääkkeiden veroisia. Ne eivät kuitenkaan ole biologisia lääkkeitä, mutta ne ovat hinnaltaan samaa luokkaa biologisten lääkkeiden kanssa.​

Kuinka pitkään reumalääkkeitä pitää käyttää?

Reumalääkkeitä käytetään yleensä vuosia. Niiden tarkoitus on hillitä reumatulehdusta ja pitää reuman oireita kurissa. Sen vuoksi reumalääkitystä kannattaa jatkaa, vaikka oireita ei enää olisikaan. Pitkään jatkuneen oireettomuuden jälkeen lääkitystä voidaan keventää ja joskus lääkityksen lopettaminen kokonaankin on mahdollista. Keskustele aina lääkitysmuutoksista Sinua hoitavan lääkärin kanssa.

Reumalääkitys ja hammashoidot

Pitääkö minun ottaa antibioottiprofylaksia ennen hammastoimenpidettä? Pitääkö biologinen lääke tauottaa ennen hammastoimenpidettä?

Hammastoimenpiteisiin liittyvän antibioottisuojan määrää hammaslääkäri.

Tavallisten paikkausten ja hammaskiven poiston yhteydessä reumalääkityksiä ei tarvitse tauottaa. Hammasleikkausten ja tulehtuneeseen hampaaseen kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä solunsalpaajalääkkeet, biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät jätetään tauolle viikko ennen toimenpidettä. Tauko jatkuu vielä viikon toimenpiteen jälkeen. Juurihoidon aloituksen yhteydessä suositellaan kahden viikon lääketaukoa.​

Tarvitseeko reumalääkkeet tauottaa, kun minulle nousi kuume ja on kurkku kipeä?

Vakavien eli sairaalahoitoa vaativien infektioiden yhteydessä biologiset lääkkeet, JAK-estäjät ja myös solunsalpaajat tulee tauottaa. Jos Sinulla on vain kurkkukipua ja nuhaa, lääkkeitä ei tarvitse tauottaa. Jos Sinulla todetaan antibioottihoitoa vaativa yleisvointiin vaikuttava bakteeri-infektio, jos kuume nousee yli 38 asteen tai vointi on huono, reumalääkitys kannattaa tauottaa. Myös yleistyneiden virustulehdustautien, kuten vyöruusu tai herpes, yhteydessä lääketauko on aiheellinen.

Jos olet kuumeessa, voit siirtää biologisen lääkkeen ottoa ja seurata vointiasi, kunnes oireiden vaikeusaste on selvä.

Esimerkkejä reuman hoitoon käytettävistä lääkkeistä, jotka saattaa olla aiheellista tauottaa:

  • metotreksaatti (Trexan, Methotrexate, Ebetrex, Metoject)
  • atsatiopriini (Azamun, Imurel)
  • mykofenolaatti (CellCept, Mycophenolate Mofetil, Myfenax)
  • leflunomidi (Arava)
  • syklosporiini (Sandimmun)
  • syklofosfamidi (Sendoxan, Endoxan)
  • biologinen lääke (Inflectra, Remsima, Remicade, Humira, Hulio, Amgevita, Hyrimoz, Enbrel, Erelzi, Cimzia, Simponi, RoActemra, Orencia, Taltz, Cosentyx, Stelara, Kineret, MabThera, Ritemvia, Rixathon, Benlysta, Kevzara)
  • JAK-inhibiittori (Olumiant, Xeljanz)

Tarvitseeko reumalääkkeitä tauottaa, jos minulla on käytössä Trexan ja sain antibioottikuurin tulehdukseen?

Käytä antibioottikuuri ohjeen mukaan. Trexan tulee tauottaa antibioottikuurin ajaksi.

Tarvitseeko reumalääkkeitä tauottaa, jos minulla on käytössä biologinen lääke ja sain antibioottikuurin lievään keuhkoputkentulehdukseen?

Käytä antibioottikuuri ohjeen mukaan. Biologinen lääkitys tulee tauottaa antibioottikuurin ajaksi.

Saanko käyttää alkoholia reumalääkkeiden kanssa? Viikonloppuisin otan kaksi mietoa alkoholijuomaa saunan yhteydessä ja pari lasia viiniä ruuan kanssa. Onko alkoholin käyttöni liiallista?

Alkoholin sieto on hyvin yksilöllistä, mutta käyttö on hyvä pitää maltillisena. Reumalääkkeiden käytön yhteydessä seurataan maksa-arvoja säännöllisesti. Mikäli maksa-arvosi nousevat, kannattaa alkoholi jättää kokonaan pois ja katsoa, normaalistuvatko maksa-arvot ilman alkoholia.​

Vaikuttaako reumalääkitykseni muihin käytössäni oleviin lääkityksiin?​

Reumataudin hoidoksi annettu kortisonilääkitys (tabletit tai pistokset) voi nostaa verensokeriarvoa ja verenpainetta. Lääkkeiden yhteensopivuus on hyvä tarkistaa lääkärikäyntien yhteydessä ja aina, kun aloitetaan uusi lääkitys.​

Voinko käyttää Trexan-päivänä tulehduskipulääkkeitä?

Trexan-päivänä saa ottaa tulehduskipulääkkeitä, mutta ne on hyvä annostella eri aikaan Trexanin kanssa.​

Minulle määrättiin kortisonia – kauanko kortisonia tulee käyttää?

Käytä kortisonia aina lääkärin ohjeen mukaan. Älä muuta annosta itsenäisesti.

Minulla on nivel turvonnut ja kipeä, mistä saan paikallishoidon?

Varaa aika nivelpistokselle oman hoitopaikkasi antamien ohjeiden mukaan. Pistosta kannattaa kysyä myös omasta terveyskeskuksesta.

Kuinka monta kertaa paikallishoitoja voi antaa samaan niveleen?

Samaan niveleen voidaan antaa paikallishoito korkeintaan kuukauden välein. Yhden vuoden aikana voidaan samaa niveltä paikallishoitaa korkeintaan 4 kertaa.

Minulla on biologinen lääke käytössä ja unohdin pistoksen, mitä teen?

Lue lääkkeesi tuoteselosteesta, miten Sinun tulee toimia.

Mikä on riittävä puhtaus pistoslääkkeitä käytettäessä?

Ennen pistosta kädet pestään ja kuivataan hyvin. Pistosvälineet pidetään puhtaina, eikä neulaan kosketa käsin. Pistoskohta puhdistetaan apteekista saatavalla ihon desinfektioaineella.

Unohdin biologiset lääkkeet huoneenlämpöön, mitä teen?

Lue lääkkeesi tuoteselosteesta, miten Sinun tulee toimia.

Jääkaapin ovi jäi auki / meni rikki, ja minulla oli siellä biologinen lääke. Mitä teen?​

Lue lääkkeesi tuoteselosteesta, miten Sinun tulee toimia.

Minulla on tulossa leikkaus – tuleeko reumalääkkeet tauottaa?

Leikkaava kirurgi ohjeistaa mahdollisen lääkitystauon ja sen pituuden.

Lue lisää: Reumalääkkeet ja leikkaus

Mitkä ovat kortisonin käytön riskit?

Kortisonihoidon käytölle on harvoin merkittäviä esteitä, mutta diabetes, ylipaino, vaikeat krooniset infektiot ja psyykkiset sairaudet ovat tiloja, joiden yhteydessä kortisonin käyttö voi osoittautua hankalaksi. Kortisonivalmisteiden lyhytaikainen käyttö aiheuttaa harvoin sivuvaikutuksia. Pitkäaikaisessa käytössä, hoitoannoksen ylittäessä 7,5 mg prednisolonia vuorokaudessa, kortisonihoitoon saattaa liittyä sivuvaikutuksia. Tällöin elimistön oma kortisonin tuotanto heikkenee, mikä on otettava huomioon stressitilanteissa kuten tapaturmissa tai leikkaustoimenpiteiden yhteydessä. Potilaan on huolehdittava, että tiedot lääkityksestä ovat saatavilla. Lääkäri harkitsee, onko tilapäinen hoitoannosten lisääminen tarpeen.

Yleisimpiä pitkäaikaisen kortisonihoidon sivuvaikutuksia ovat painonnousu, sydän- ja verisuonisairauksien lisääntyminen, luuston heikkeneminen (osteoporoosi), kaihi, diabeteksen puhkeaminen, mahahaava samanaikaisen tulehduskipulääkityksen yhteydessä, ihon oheneminen, aknen lisääntyminen ja erilaisten infektioiden lisääntyminen sekä suolistoverenvuodot. Nykyisin pyritäänkin välttämään pitkäaikaista kortisonilääkitystä.

Periytyykö nivelreuma lapsilleni?

Nivelreuma ei ole periytyvä sairaus. Alttius sairauteen saattaa kuitenkin periytyä.

Sain reumadiagnoosin, joten voinko koskaan ajatella perheenlisäystä?​

Reumadiagnoosi ei ole este raskaudelle. Perheenlisäyssuunnitelmista kannattaa keskustella ajoissa reumalääkärin kanssa. Osa reumalääkkeistä tulee tauottaa raskauden ajaksi. Ehkäisystä tulee huolehtia lääkehoidon aikana. Raskauteen ja imetykseen liittyviin lääkityskysymyksiin vastaa Teratologinen tietopalvelu, johon voit soittaa arkisin kello 9–12, puhelin 09 4717 6500.

Lue lisää: Reumalääkehoito raskauden ja imetyksen aikana

Suunnittelemme puolison kanssa perheenlisäystä. Tarvitseeko minun miehenä tauottaa reumalääkkeitä?

Miesten ei yleensä tarvitse tauottaa reumalääkkeitä.

Mitä teen, kun olemme ajatelleet perheenlisäystä ja minulla on lääkityksenäni Trexan, Salazopyrin ja Oxiklorin. Voinko lopettaa lääkityksen itsenäisesti?

Trexan (metotreksaatti) tauotetaan 3 kuukautta ennen raskautta. Trexania ei voi käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Salazopyriniä ja Oxiklorinia voidaan käyttää turvallisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Perheenlisäyssuunnitelmista on hyvä keskustella reumalääkärin kanssa hyvissä ajoin ennen suunniteltua raskautta​.

Lue lisää: Reumalääkehoito raskauden ja imetyksen aikana

Mikä on reumatautini ennuste?

Lääkehoidon ja muun oheishoidon toteutuessa oikea-aikaisesti ennuste on nykyisin pääsääntöisesti hyvä. Riittävän tehokkaalla lääkehoidolla pystytään estämään nivelvaurioiden kehittyminen.

Miksi sairaus etenee, vaikka tulehdusarvot ovat ok? Entä jos kipua on aina vaan, vaikka tulehdusarvot eivät ole koholla?

Tauti voi olla aktiivinen, vaikka tulehdusarvot ovatkin matalalla. Pienten nivelten tulehdukset eivät välttämättä nosta tulehdusarvoja. Myös kipua voi olla, vaikka tulehdusarvot ovat matalalla. Kipu voi johtua myös muista syistä, esimerkiksi nivelrikosta.

Miten kuljetan jääkaapissa säilytettävät lääkkeet matkustaessani?

​Kaikki lääkkeet kannattaa kuljettaa käsimatkatavaroissa. Biologiset reumalääkkeet tulee kuljettaa kylmälaukussa ja säilyttää jääkaapissa myös matkustellessa. Lääketehtaat ovat valmistaneet omille lääkkeilleen yksilölliset kylmälaukut, joita reumapoliklinikat antavat potilaan käyttöön. Kylmälaukkuun kylmäpatruunoiden väliin pakattuna biologinen reumalääke säilyy hyvin esimerkiksi kaukolennon tai pitkänkin automatkan ajan. Matkaa suunniteltaessa tulee ajoissa keskustella hoitavan yksikön kanssa lääkehoidosta ja tarvittavista rokotteista. Lisäohjeita voit kysyä esimerkiksi Kelasta, apteekista ja lentoyhtiöstä.

Mistä saan matkaa varten englanninkielisen todistuksen lääkkeistäni? Tarvitsenko sellaista?

Englanninkielisen todistuksen lääkkeiden kuljettamista varten saa pyydettäessä reumapoliklinikalta. Ota matkalle mukaan myös voimassa olevat reseptisi. Näin voit tarvittaessa todistaa tullissa, että Sinulla on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi. Reseptiksi käy lääkärin tulostama potilasohje tai englanninkielinen yhteenvetotuloste resepteistä. Vahvoista kipulääkkeistä on tullia varten hyvä olla mukana mahdollisimman hyvä dokumentaatio.

Minulla ei ole rahaa ostaa reumalääkkeitä, mitä teen?

Reumaan perehtynyt sosiaalityöntekijä auttaa, neuvoo ja ohjaa erilaisissa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa, kuten eläkkeeseen, hoito- ja vammaistukiin sekä toimeentulo- ja omaishoidontukiin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu yleensä myös esimerkiksi kotona selviämisen järjestelyt: kotipalvelu, vammaispalvelut, ateriapalvelu ja turvapuhelin. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä itse tai reumapoliklinikan hoitohenkilökunnan kautta.

Miksi joudun terveyskeskukseen seurantoihin? Miksi en saa käydä reumapoliklinikalla, kun reumasairauteni on oireeton?

Terveyskeskuksen seurantaan siirretään ne potilaat, joiden sairaus on saatu lääkkeillä hyvään tasapainoon. Erikoissairaanhoitoon keskitetään reumasairauksien vaativampi hoito. Jos sairaus myöhemmin aktivoituu tai jos ilmaantuu muita reumasairauteen liittyviä ongelmia, terveyskeskuksen lääkäri tekee lähetteen takaisin reumapoliklinikalle.

Miksi en pääse reumapoliklinikan lääkärin vastaanotolle, kun minulla on flunssa?

​Flunssan hoito kuuluu terveyskeskuksen vastuulle.

Ethän tule reumapoliklinikan vastaanotolle sairaana, ettet tartuta muita. Monen reumapotilaan vastustuskyky voi olla alentunut, joten he saattavat saada tartunnan helpommin.​

Minulla todettiin reuma, voinko enää tehdä töitä?

Reumasairaus ei ole yleensä este työnteolle. Tarvittaessa voit olla yhteydessä reumaan perehtyneeseen kuntoutusohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

Mitä teen, kun asuinpaikkani muuttuu?

Jos sairaanhoitopiirisi muuttuu asuinpaikkakuntaa vaihtaessa, ota yhteys hoitavaan reumayksikköösi, josta tehdään siirtolähete uuteen reumayksikköön.

Lisätietoa hoitopaikan valinnasta​.

 


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  30.8.2019