Raynaud’n ilmiö eli valkosormisuusoire

Raynaud’n ilmiö on yleensä hyvänlaatuinen tila, jossa jokin ulkoinen tekijä laukaisee erityisesti sormien verenkiertohäiriön, jonka oireena sormet menevät ensin valkoisiksi, sitten sinisiksi ja lopuksi helakan punaisiksi.

​​pic

Termistöä

Raynaud’n ilmiön eli valkosormisuuden on kuvannut ensimmäisen kerran ranskalainen Maurice Raynaud vuonna 1862. Ilmiöllä on monta nimeä kuten Raynaud’n oireyhtymä, Raynaudin oire ja Raynaudin tauti.

Raynaud’n ilmiön kliiniset ilmentymät

 • Ilmiölle on tyypillistä, että potilas on erityisen herkkä kylmälle. Kylmässä ilmaantuu kohtauksittainen sormien tai varpaiden kalpeus, sinerrys, ja lopulta punoitus (”tricolor”) (kuva).
 • Oiretta voi esiintyä muuallakin ihossa, kuten nenän ympäristössä ja nännien iholla.
 • Jos taustalla on jokin reumaattinen sairaus kuten skleroderma, oireita voi esiintyä myös keuhkoissa, munuaisissa, ruoansulatuskanavassa ja sepelvaltimoissa.

Raynaud’n ilmiön esiintyminen

 • Raynaud'n ilmiö on varsin yleinen. Väestössä sen esiintyvyys on noin 3- 5 prosentilla, mutta nuorista naisista sitä esiintyy jopa yli 20 prosentilla​.
 • Raynaud'n oiretta esiintyy kaikissa ikäryhmissä, naisilla moninkertaisesti verrattuna miehiin.

Luokittelu

Raynaud’n ilmiö luokitellaan tavallisesti primaariin eli itsenäiseen oireeseen ja sekundaariseen, jolloin se ilmenee jonkin sairauden kuten skleroderman, SLE:n tai Sjögrenin oireyhtymän yhteydessä.

 1. Primaarinen Raynaud’n ilmiö alkaa usein teini-iässä mutta harvoin enää yli 30-vuotiaana. Oire on tyypillisesti symmetrinen esimerkiksi molemmissa käsissä. Sitä voi esiintyä varsinkin potilaan naispuolisilla sukulaisilla. Veren tulehdusarvot ovat normaalit, eikä autovasta-aineita kuten tuma-vasta-aineita ilmene.
 2. Sekundaarinen Raynaud’n ilmiö liittyy moniin systeemisiin sairauksiin, ja se alkaa tavallisesti 30-40-vuotiaana. Tässä muodossa voidaan todeta perussairauteen liittyviä poikkeavuuksia kuten sentromeerivasta-aineita sklerodermassa.
 3. Erilaiset mekaaniset syyt kuten tärinä voivat olla Raynaud’n ilmiön taustalla ja aiheuttaa esimerkiksi tärinätaudin.
 4. Raynaud’n ilmiötä voi esiintyä myös migreenin sekä joidenkin syöpä- ja aineenvaihduntasairauksien yhteydessä.
 5. Betasalpaajalääkitykseen ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön voi liittyä Raynaud’n ilmiötä.

Raynaud’n ilmiötä sairastavan potilaan
tutkiminen

Sekä perusterveydenhuollossa että tarkennetusti erikoissairaanhoidossa, kaikkein tärkeintä on kartoittaa potilaan historia. Selvitetään, onko suvussa esiintynyt samanlaista oiretta. On tärkeää selvittää potilaan tupakointi, hänen käyttämänsä lääkkeet ja mahdollisen työn aiheuttama altistuminen tärinälle.

Tehdään huolellinen havainnoiva kliininen tutkimus mahdollisen taustasairauden arvioimiseksi, tarkastetaan iho, mitataan verenpaine ja kuunnellaan sydän ja keuhkot. Perusterveydenhuollossa voidaan tarkistaa verenkuva ja määrittää tumavasta-aineet. Jos esiintyy tumavasta-aineita, on hyvä konsultoida erikoissairaanhoitoa jatkotutkimusten tarpeellisuudesta.

Erikoissairaanhoidossa määritetään potilaan kliinisen arvioinnin perusteella kohdennettuja erityistutkimuksia kuten veren sentromeerivasta-aineet.

Erikoissairaanhoidossa voidaan myös tehdä videokapillaroskopia-tutkimus, jolla kuvannetaan hiusverisuonia kynsinauhoista. Niissä esiintyvien muutosten perusteella voidaan Raynaud’n oire luokitella itselliseksi tai johonkin sairauteen liittyväksi.

Videokapillaroskopia-tutkimus.

Milloin on syytä epäillä taustalla olevaa perustautia?

 1. Jos potilaan veressä esiintyy poikkeavia autovasta-aineita kuten sentromeeri vasta-aineita.
 2. Oire ilmaantuu yli 30- vuotiaana.
 3. Havainnoivassa kliinisessä tutkimuksessa todetaan poikkeavia löydöksiä kuten sormenpäiden haavoja.
 4. Jos seurannassa ilmaantuu lisäoireita kuten esimerkiksi sormien paksuuntumista makkaramaisesti.

Raynaud’n ilmiön hoito

 • Raynaud’n ilmiön hoidon kulmakivi on elimistön suojaaminen kylmältä ja tuulelta.
 • Oireenmukainen hoito kaikissa oireen muodoissa on verisuonia laajentava lääkitys, esimerkiksi nifedipiini 10- 20 mg/vrk.
 • Jos taustalla on jokin sairaus kuten skleroderma, hoito kohdennetaan siihen. Silloin voi olla tarpeellista saada erityisvalmisteiset käsineet ja jalkojen lämmittimet.
 • Mahdollinen tupakointi tulee lopettaa.
 • Ihon rasvauksesta tulee huolehtia.
 • Ihon vammoja pitää ennaltaehkäistä.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  3.4.2019