Siirry sivun sisältöön

Yläraajan tekonivelleikkaukset

Tekonivelleikkauksessa nivelen vaurioituneet osat poistetaan ja korvataan keinotekoisista materiaaleista valmistetulla tekonivelellä.

Niveltulehduksen aiheuttama nivelrustovaurio ja niveltä ympäröivän luuston syöpyminen aiheuttavat liikerajoitusta, virheasentoja, nivelen epävakaisuutta tai pettämistä sekä kipua. Nämä ongelmat antavat aiheen harkita leikkaushoitoa. Nykyisin suuri osa reumaortopedisistä leikkauksista on tekonivelleikkauksia. Leikkauksessa tuhoutunut nivelen rusto ja luunpäät korvataan tekonivelellä.

Olkapään tekonivelleikkaus lievittää tehokkaasti kipua, mutta liikelaajuuksien palautuminen riippuu lähtötilanteesta. Mitä huonompi on ympäröivien pehmytkudosten tila, sitä vähemmän onnistutaan parantamaan liikelaajuuksia. Päivittäisistä toiminnoista selviäminen paranee kuitenkin olennaisesti leikkauksen avulla. Tekonivelen valintaan vaikuttavat luisten rakenteiden ja kiertäjäkalvosimen kunto. Olkapään kokotekonivelessä lapaluun nivelpinta pinnoitetaan muovisella, pääsääntöisesti sementtikiinnitteisellä komponentilla ja varsiosa kiinnittyy yleensä luutumisen kautta, mutta myös sementtikiinnitteistä varsiosaa voidaan käyttää. Erikoistekoniveltä, kuten käänteistä olkapään tekoniveltä, joudutaan käyttämään silloin kun kiertäjäkalvosin, joka pitää tekonivelen kuopassaan, on tuhoutunut korjaamiskelvottomaksi.

Myös kyynärnivelen tekonivelleikkauksella saavutetaan hyvä kivunlievitys. Vaikka kyynärnivelen liikelaajuuksien lisäys riippuu lähtötilanteesta, nykyisin saavutetaan usein erittäin hyvä toiminnallinen tulos. Vaurioituneet nivelpinnat korvataan puolisaranamallisella tekonivelellä, joka on valmistettu metallista ja muovista ja tekonivel kiinnitetään sementillä.

Ranteen tekonivelleikkauksessa poistetaan osa ranteen alueen luista, jotta tekonivelelle saadaan tilaa ja kiinnityspintaa kämmenluista. Titaanista ja muovista valmistetun tekonivelen toinen osa kiinnitetään värttinäluuhun. Ranteen tekonivelleikkauksen tavoitteena on toiminnallisempi käsi ja kivuton sekä liikkuva ranne. Rannenivel liikkuu tekonivelen avulla ojennus-koukistusliikkeen lisäksi hieman sivusuuntiin ja myös kyynärvarren kiertoliikkeet säilyvät. Tekonivelleikkauksen avulla tarttuminen helpottuu ja puristusvoima paranee, jolloin päivittäisistä askareista suoriutuminen helpottuu.

Ranteeseen tekonivel tulee kyseeseen erityisesti silloin, jos toinen ranne on jo luudutettu. Yhden ranteen luudutus aiheuttaa lievän toiminnallisen haitan, mutta molempien ranteiden luudutus lisää toiminnallista vaikeutta.

Rystynivelen pitkäaikaiset tulehdukset aiheuttavat nivelen tuhoutumisen kautta liikerajoitusta, virheasentoja sekä kipua. Pitkälle edenneitä muutoksia voidaan hoitaa tekonivelleikkauksella, jonka tavoitteena on käden toiminnallisuuden lisääminen, tarttumisen helpottuminen ja kivun lievittyminen. Rystynivelten liikeala pyritään saamaan toiminnallisempaan käyttöön ja virheasennot korjataan, jolloin päivittäisistä toimista selviytyminen helpottuu. Leikkauksessa poistetaan tuhoutuneet luupinnat rystynivelistä ja tilalle asetetaan silikonitekonivelet. Samalla pyritään tasapainottamaan rystynivelen pehmytkudokset ja tehdään tarvittaessa puhdistusleikkaus.

Peukalon tyvinivelen etenevän niveltulehduksen oireita ovat kipu, alentunut voima otteissa, peukalon liikealan väheneminen ja virheasento. Kipu tuntuu varsinkin pinsettiotteissa. Peukalon tyvinivel pyritään säästämään liikkuvana asettamalla siihen tekonivel tai jännepallo, joka tehdään potilaan omasta jänteestä. Peukalon tekonivelen muodostavat ranneluuhun ja peukalon kämmenluuhun kiinnitettävät osat. Sormen keskinivelen jatkuvaa tulehdusta, kipua, turvotusta ja liikerajoitusta voidaan hoitaa tekonivelleikkauksella. Tuhoutunut nivel korvataan metallisilla, sementtikiinnitteisillä tai luutuvilla tekonivelillä.

Sormen tekonivelleikkauksen tavoitteena on käden toiminnallisuuden lisääminen, tarttumisen helpottuminen ja kivun lievittyminen. Näppäryys ja pinsettiotevoima paranevat, jolloin päivittäisistä askareista suoriutuminen helpottuu.

Päivitetty 28.4.2022