Reumatautien hoito

Reumatautien hoidossa on keskeistä tulehduksen sammuttaminen.Nivelreuma

Nivelreuman hoito on yksilöllistä. Suomessa antireumaattinen hoito aloitetaan pääsääntöisesti niin sanotulla REKO-yhdistelmälääkehoidolla, jolloin samanaikaisesti käytetään  metotreksaattia, sulfasalatsiinia ja hydroksiklorokiinia. Lääkitykseen liitetään usein suun kautta annosteltava kortisoni, joka lopetetaan, kun riittävä hoitovaste on saavutettu. Jos riittävää hoitovastetta ei saada riittävien lääkeannosmuutosten jälkeen 3- 6 kuukaudessa, hoitoon lisätään biologinen lääke tai JAK-estäjä.

Alkuvaiheessa hoitona käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Jos käytetään perinteisiä tulehduskipulääkkeitä, voidaan ohessa käyttää vatsansuojalääkkeitä.

Nivelten paikalliset kortisonihoidot ovat tehokas tapa rauhoittaa nopeasti yksittäisen nivelen tulehdus missä tahansa sairauden vaiheessa. Niveltulehdusten esiintyminen vaatii yleensä antireumaattisen lääkityksen tehostamista. Nivelreuman antireumaattinen lääkehoito jatkuu vuosia. Lääkitystä ei pidä lopettaa yhtäkkiä, vaan vähentää sitä asteittain tarkoin oireita seuraten. Jos merkkejä tulehduksesta ilmaantuu, tulee palata siihen lääkitykseen, jolla oireet pysyivät poissa. On tavallista, että jokin reumalääke on käytössä pysyvästi.

 

Nivelreumapotilaan fysioterapia ja toimintaterapia.

Vinkkejä liikkumisen, jalkojen terveyden ja käsien toiminnan suhteen löydät Kuntoutumistalosta:

 

Selkärankareumaryhmän sairaudet

Selkärankareuman hoito aloitetaan tulehduskipulääkkeellä. Sitä tulee käyttää riittävän pitkä aika, usein kuukausia. Jos käytetään perinteisiä tulehduskipulääkkeitä, voidaan rinnalla käyttää  vatsansuojalääkkeitä. Jos tulehduskipulääkkeillä ei saavuteta kivuttomuutta, aloitetaan sulfasalatsiini ja tietyissä tilanteissa biologinen reumalääke. Jos sairauteen liittyy rangan ulkoisia niveltulehduksia, voidaan käyttää reumalääkkeitä kuten metotreksaattia tai sulfasalatsiinia sammuttamaan tulehdusta.

Selkärankareumaryhmän sairauksien antireumaattisen lääkehoidon kesto vaihtelee. Jos tulehdus sammuu ja potilas on oireeton, voidaan antireumaattinen lääkehoito lopettaa.

Tähän sairauteen saattaa liittyä uveiitti, silmän värikalvon tulehdus. Sen hoidosta vastaa silmälääkäri, mutta toistuvien värikalvotulehdusten yhteydessä on syytä arvioida reumalääkityksen riittävyys.

Selkärankareumassa lääkehoidon lisäksi arjessa liikkuminen ja liikunta ovat tärkeää. Liikuntamuotoja ja kuormittavuutta vaihdellaan sairauden eri vaiheiden mukaan. Liikkumisella ei ole haitallisia vaikutuksia nivelten tulehdusten aktiivisuuteen. Monipuolista liikkuvuus-, lihasvoima- ja kestävyyskuntoharjoittelua suositellaan. Tavoitteena on säilyttää mahdollisimman hyvä selkärangan, rintakehän ja nivelten liikkuvuus. Näin myös ryhti säilyy hyvänä.

Lisätietoa:

Systeemiset sidekudossairaudet ja vaskuliitit

Monet systeemiset sidekudossairaudet ovat harvinaisia, ja niiden hoito on yksilöllistä. Niiden taudinkuva vaihtelee lievästä hengenvaaralliseen. Kuitenkin tulehduksen sammuttaminen on niidenkin hoidon kulmakivi.

Niiden hoitona käytetään suun kautta otettavaa kortisonia ja vakavissa tilanteissa suonensisäistä kortisonia sekä usein elimistön tulehdusreaktiota vaimentavaa ns. immunosuppressiivista lääkitystä.

Tämän sairausryhmän hoito kestää yleensä vuosia, mutta on myös tilanteita, jolloin muutaman vuoden hoito riittää, kuten on esimerkiksi temporaaliarteriitissa (Temporaaliarteriitti)

Reuman lääkehoito

Mihin hoidolla pyritään?

Reuman hoitoon käytettävillä lääkkeillä pyritään hidastamaan reumataudin etenemistä ja pysäyttämään reumataudin eteneminen. Reuman hoitoon käytettäviä lääkkeitä syödään pitkäaikaisesti, usein vuosia. Poikkeuksena on kortisoni, jota käytetään yleensä kuuriluontoisesti. Lääkityksiä tulee käyttää reumalääkärin antamien ohjeiden muikaisesti. Epäsäännöllisellä käytöllä ei saada toivottua muutosta aikaan. Osa reumaa sairastavista saattaa käyttää useampaa lääkettä yhtäaikaisesti.

Itsehoito on myös tärkeä osa reuman hoitoa. Itsehoito-osioon

Katso tarkemmin eri reumatautien osioista.

Leikkaushoidot

Reumatautien leikkaushoito

Reumapotilaiden leikkaukset ovat vaativia, erityistaitoa edellyttäviä toimenpiteitä. Hyvän hoitotuloksen saamiseksi niiden keskittäminen on suositeltavaa.

Nivelreumapotilaalle tehtäviä tavallisimpia leikkauksia ovat tulehtuneen nivelkalvon puhdistusleikkaukset, nivelalueiden jäykistysleikkaukset, kuten ranteen jäykistys ja keinonivelleikkaukset, esimerkiksi lonkan keinonivel. Nykyisellä tehokkaalla reumalääkityksellä leikkauksien tarve on vähentynyt huomattavasti.

Selkärankareumaryhmää sairastaville varsinaisen rangan osalta leikkaushoitoa tarvitaan harvoin. Tavallisimmin joudutaan hoitamaan tapaturmien seurauksena tulleita murtumia. Jos tautiin liittyy rangan ulkoisten nivelten tulehdus, ei leikkaushoito eroa nivelreumapotilaan leikkauksista.

Systeemisten reumatautien leikkaushoidot

Tässä sairausryhmässä voidaan joutua tekemään toimenpiteitä esimerkiksi verisuoniin tai tulehtuneisiin pehmytkudoksiin.
Näiden potilaiden hoito on aina yksilöllistä. ​Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  30.8.2019