Reumaortopedia

Reumaortopedian tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen. Vaikka lääkehoito on kehittynyt, on reumaortopedia keskeinen osa reumanhoitoa.

​Yleistä

Reumaortopedian tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen tai parantaminen ja kivun lievittäminen sekä kudosvaurioiden ehkäiseminen. Kivun lisäksi toimintakykyä voivat alentaa nivelten liikealan rajoittuminen, virheasennot, nivelten löysyys ja jännerepeämät tai hermon puristustila. Syitä leikkaukseen ovat kipu, toimintakyvyn aleneminen, ihorikko tai sen uhka sekä etenevä tai uhkaava kudostuho.
Useamman nivelen ongelmista kärsivän potilaan kanssa suunnitellaan yhdessä leikkausjärjestys. Leikkausjärjestyksessä huomioidaan nivelen oireiden vaikeus, uhkaamassa oleva kudostuho ja lisäksi myös leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen onnistuminen. Leikkaushoitoa suunnitellessa tulee huomioida myös reuman aktiivisuus ja käytössä olevat reumalääkkeet.

Reumaortopedisten leikkausten jako

Reumaortopediset toimenpiteet voidaan jakaa ehkäiseviin (nivelten ja jänteiden puhdistukset) ja korjaaviin kuten nivelten luudutusleikkauksiin, tekonivelkirurgiaan ja muihin kirurgisiin toimenpiteisiin (esimerkiksi hermojen vapautukset, reumakyhmyjen poistot, ihonalaisten kalkkeutumien poistot).

Puhdistusleikkaukset

Nivelen solukalvon puhdistusleikkauksella nivelen kipua ja turvotusta saadaan hyvin lievitettyä, mutta toimenpide ei välttämättä pysäytä niveltulehduksen aiheuttamaa tuhoa. Puhdistusleikkaus ei anna pitkäkestoista hyötyä, jos nivelen rustopinta on pahasti vioittunut. Jännetupen tulehduksen aiheuttamaan kipuun ja toimintahaitan hoitamiseen suoritetaan jännepuhdistuksia käden ja ranteen sekä nilkan ja jalkaterän alueella. Yleisin jänteiden puhdistusleikkaus on sormien koukistajajänteiden puhdistus, jolla saadaan sormien kankeutta helpotettua. Jänteiden tulehdus voi aiheuttaa jänteiden vaurioitumista ja mikäli reumalääkityksellä ja paikallisinjektioilla ei tulehdusta saada rauhoittumaan, tulee harkita puhdistusleikkausta.

Luudutusleikkaukset

Luudutusleikkauksella voidaan saada pahoin vaurioitunut nivel kivuttomaksi ja parantaa raajan toimintakykyä. Luuduttamalla voidaan korjata myös kivuliaita ja vaikea-asteisia virheasentoja tai estää niiden pahenemista sekä tukevoittaa instabiileja löysiä niveliä. Yleisimmin luudutuksia tehdään ranteeseen, alempaan nilkkaniveleen, isovarpaaseen, keskijalkaterään ja sormiin sekä kaula- ja selkärankaan. Luudutusleikkaus voi olla myös osittainen, esimerkiksi ranteessa ja nilkkanivelessä, jolloin niveleen jää liikettä jäljelle. Päkiän usein hankalatkin virheasennot korjataan tyypillisesti isovarpaan luudutukseen yhdistettävällä muiden varpaiden asennonkorjausleikkauksella.
Leikkauksen tavoitteena on estää nivelen kivulias liike. Luudutusleikkauksessa kuluneen nivelen rustot poistetaan, luut asetetaan vastakkain ja kiinnitetään tukevasti ruuvien, levyjen tai piikkien avulla. Joskus tarvitaan luusiirre täyttämään luupuutosalueita tai säilyttämään esimerkiksi sormen kokonaispituutta. Luusiirre voidaan ottaa potilaan omasta suoliluuharjasta, käyttää niin sanottua luupankkiluuta tai keinotekoisia luun korvikkeita.

Tekonivelleikkaukset

Niveltulehduksen aiheuttama nivelrustovaurio ja niveltä ympäröivän luuston syöpyminen aiheuttavat liikerajoitusta, virheasentoja, nivelen epävakaisuutta tai pettämistä sekä kipua. Nämä ongelmat antavat aiheen harkita leikkaushoitoa. Nykyisin suuri osa reumaortopedisistä leikkauksista on tekonivelleikkauksia. Leikkauksessa tuhoutunut nivelen rusto ja luunpäät korvataan tekonivelellä.

Yläraajan tekonivelleikkauksia

Olkapään tekonivelleikkaus lievittää tehokkaasti kipua, mutta liikelaajuuksien palautuminen riippuu lähtötilanteesta. Mitä huonompi on ympäröivien pehmytkudosten tila, sitä vähemmän onnistutaan parantamaan liikelaajuuksia. Päivittäisistä toiminnoista selviäminen paranee kuitenkin olennaisesti leikkauksen avulla. Tekonivelen valintaan vaikuttavat luisten rakenteiden ja kiertäjäkalvosimen kunto. Olkapään kokotekonivelessä lapaluun nivelpinta pinnoitetaan muovisella, pääsääntöisesti sementtikiinnitteisellä komponentilla ja varsiosa kiinnittyy yleensä luutumisen kautta, mutta myös sementtikiinnitteistä varsiosaa voidaan käyttää. Erikoistekoniveltä, kuten käänteistä olkapään tekoniveltä, joudutaan käyttämään silloin kun kiertäjäkalvosin, joka pitää tekonivelen kuopassaan, on tuhoutunut korjaamiskelvottomaksi.

Myös kyynärnivelen tekonivelleikkauksella saavutetaan hyvä kivunlievitys. Vaikka kyynärnivelen liikelaajuuksien lisäys riippuu lähtötilanteesta, nykyisin saavutetaan usein erittäin hyvä toiminnallinen tulos. Vaurioituneet nivelpinnat korvataan puolisaranamallisella tekonivelellä, joka on valmistettu metallista ja muovista ja tekonivel kiinnitetään sementillä.

Ranteen tekonivelleikkauksessa poistetaan osa ranteen alueen luista, jotta tekonivelelle saadaan tilaa ja kiinnityspintaa kämmenluista. Titaanista ja muovista valmistetun tekonivelen toinen osa kiinnitetään värttinäluuhun. Ranteen tekonivelleikkauksen tavoitteena on toiminnallisempi käsi ja kivuton sekä liikkuva ranne. Rannenivel liikkuu tekonivelen avulla ojennus – koukistusliikkeen lisäksi hieman sivusuuntiin ja myös kyynärvarren kiertoliikkeet säilyvät. Tekonivelleikkauksen avulla tarttuminen helpottuu ja puristusvoima paranee, jolloin päivittäisistä askareista suoriutuminen helpottuu.

Ranteeseen tekonivel tulee kyseeseen erityisesti silloin, jos toinen ranne on jo luudutettu. Yhden ranteen luudutus aiheuttaa lievän toiminnallisen haitan, mutta molempien ranteiden luudutus lisää toiminnallista vaikeutta.

Rystynivelen pitkäaikaiset tulehdukset aiheuttavat nivelen tuhoutumisen kautta liikerajoitusta, virheasentoja sekä kipua. Pitkälle edenneitä muutoksia voidaan hoitaa tekonivelleikkauksella, jonka tavoitteena on käden toiminnallisuuden lisääminen, tarttumisen helpottuminen ja kivun lievittyminen. Rystynivelten liikeala pyritään saamaan toiminnallisempaan käyttöön ja virheasennot korjataan, jolloin päivittäisistä toimista selviytyminen helpottuu. Leikkauksessa poistetaan tuhoutuneet luupinnat rystynivelistä ja tilalle asetetaan silikonitekonivelet. Samalla pyritään tasapainottamaan rystynivelen pehmytkudokset ja tehdään tarvittaessa puhdistusleikkaus.

Peukalon tyvinivelen etenevän niveltulehduksen oireita ovat kipu, alentunut voima otteissa, peukalon liikealan väheneminen ja virheasento. Kipu tuntuu varsinkin pinsettiotteissa. Peukalon tyvinivel pyritään säästämään liikkuvana asettamalla siihen tekonivel tai jännepallo, joka tehdään potilaan omasta jänteestä. Peukalon tekonivelen muodostavat ranneluuhun ja peukalon kämmenluuhun kiinnitettävät osat.
Sormen keskinivelen jatkuvaa tulehdusta, kipua, turvotusta ja liikerajoitusta voidaan hoitaa tekonivelleikkauksella. Tuhoutunut nivel korvataan metallisilla, sementtikiinnitteisillä tai luutuvilla tekonivelillä.

Sormen tekonivelleikkauksen tavoitteena on käden toiminnallisuuden lisääminen, tarttumisen helpottuminen ja kivun lievittyminen. Näppäryys ja pinsettiotevoima paranevat, jolloin päivittäisistä askareista suoriutuminen helpottuu.

Alaraajan tekonivelleikkauksia

Alaraajan tekonivelleikkauksia harkitaan silloin kun pitkälle vaurioitunut nivel aiheuttaa kipua ja särkyä tai rajoittaa merkittävästi liikkumista.


Lonkan tekonivelleikkaus antaa yleensä erinomaisen tuloksen. Lonkka on kivuton ja liikeala joko säilyy tai paranee. Lonkan tekoniveleen kuuluu reisiosa ja maljakko-osa. Tekonivelen liukupinnat ovat joko metalli- tai keraaminupin ja polyeteenikupin tai keraaminupin ja keraamikupin yhdistelmiä. Lonkan tekonivel voidaan kiinnittää sementillä, jolloin se kiinnittyy heti paikoilleen tai ilman sementtiä, jolloin sen kiinnittyminen perustuu luun kasvuun tekonivelen pintaan. Jokaiselle potilaalle valitaan hänelle parhaiten sopiva tekonivel.


Polven virheasentojen korjaamiseksi, liikkuvuuden ja tukevuuden lisäämiseksi sekä tulehdusoireiden ja kivun poistamiseksi polveen voidaan asentaa tekonivel. Onnistunut tekonivelleikkaus tuo hyvän avun vuosiksi. Särky jää pois, kävelyvaikeudet korjaantuvat ja nivelen liikkuvuus paranee. Leikkauksessa tuhoutunut nivelen rusto ja luunpäät korvataan tekonivelellä johon kuuluu reisiosa, sääriosa sekä tarvittaessa polvilumpio-osa. Tekonivelen reisi- ja sääriosa ovat metallia ja näiden välissä on liukupintana polyeteenimuovi. Polven tekonivel kiinnitetään luusementillä.           

Nilkan tekonivelleikkaus on luudutusleikkauksen vaihtoehto. Nilkan ja jalkaterän muutokset ovat yleinen syy kävelyvaikeuksiin. Nilkan tekonivelleikkaus on aiheellinen, kun kipu, turvotus, liikerajoitus tai virheasento haittaa jokapäiväistä elämää ja yöunta. Leikkausmenetelmän valintaan vaikuttaa nilkan virheasennon laatu ja jalan verenkierto. Tekonivelleikkauksen tavoitteena on kivun lievityksen lisäksi normaali kävely. Leikkauksessa poistetaan tuhoutuneet nivelpinnat ja ne korvataan metallisilla nivelkomponenteilla ja muoviosalla.


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  16.4.2019