Nivelten sisäiset, jännealueiden ja limapussien kortisonipistoshoidot

Nivelten sisäisiä ja jännealueiden kortisonipaikallishoitoja annetaan rauhoittamaan kyseisten nivelten ja jännealueiden tulehdusta, mutta samalla elimistön kokonaistulehdus rauhoittuu.

​Miksi kortisonipistos annetaan?

Nivel- ja jännealueiden tulehdusta esiintyy kaikissa reumasairauksissa, tavallisinta se on nivelreumassa. Nivelten ja jännealueiden kortisonihoitoja tarvitaan yleistulehduksen rauhoittamiseen sekä yksittäisen nivelen ja jännealueen paikallisen tulehduksen rauhoittamiseen. Paikallishoitoja käytetään erityisesti reumalääkityksen alkuvaiheessa kunnes sen teho on ilmaantunut, mutta myös missä tahansa reumasairauden vaiheessa nopean hoitovasteen saamiseksi.

Yleistä

Hyvän ja turvallisen tekniikan saavuttamiseksi nivelten ja jännealueiden kortisonipaikallishoitoja pitää harjoitella. Hyvässä pitkäaikaisessa hoitosuhteessa potilas tulee lääkärille tutuksi ja silloin tämäkin hoitomuoto onnistuu helpommin.

Kortisonipistoshoitoja annettaessa puhtaus on tärkeää. Pistettävällä alueella ei saa olla ihon tulehdusta eikä esimerkiksi psoriaasi ihottumaa. Jos elimistössä on missä tahansa hoitamaton bakteeritulehdus, on parasta pitäytyä tästä hoidosta kunnes bakteeritulehdus on väistynyt. Jos potilas on allerginen pistettävälle lääkeaineelle, sitä ei saa käyttää.

Miten kortisonipistoshoito toteutetaan?

Ennen pistoksen antamista pistettävä alue kannattaa laittaa lepoasentoon. Olisi hyvä, että potilas voisi pitää nivelen ja jänteen alueen levollisesti paikoillaan koko pistoksen ajan. Silloin kipu vähentyy ja pistos onnistuu paremmin.

Iho puhdistetaan huolellisesti. Pistettävän nivelen ja jännealueen koon perusteella valitaan pistoksessa käytettävän neulan koko, pistettävän lääkeaineen koostumus ja ruiskutettava määrä.

Jos pistettävässä nivelessä tai jännetupessa nivelnesteen määrä on lisääntynyt, se kannattaa poistaa ennen kuin kortisonia ruiskutetaan (kuva).

Silloin pistoksessa ruiskutettava lääkeaine mahtuu paremmin. Toisinaan pistoksissa, varsinkin lonkkapistoksissa, käytetään ultraäänilaitetta apuna ohjaamaan pistos oikeaan paikkaan.

Kortisonipistoshoidon jälkeen

Hoidon jälkeen pistosalue peitetään laastarilla (kuva), joka kannattaa pitää vähintään 2 tuntia paikoillaan, jolloin pistoskanava on sulkeutunut. 

Mahdollisen bakteeritulehdusriskin vuoksi pistosaluetta ei saa kastella pistospäivänä. Myöskään saunomista ei suositella. Kylmähoitoa kannattaa käyttää, koska se edistää kortisonin pääsyä tulehtuneen nivelkalvon sisään ja siten paikallisen tulehduksen voima vähenee. Se myös vähentää pistoksen jälkeistä kipua. Hyvään hoitovasteeseen pääsemiseksi on eduksi lepuuttaa pistetty nivel tai jännealue pistospäivän ajan. Varsinkin kantavien nivelten lepuuttaminen seuraavana päivänä näyttää parantavan hoitovastetta.

Kuinka usein nivelen kortisonipistoksia voidaan antaa?

Samaan niveleen ja jännealueeseen ei suositella kortisonipistoksia useammin kuin kerran kuukaudessa. Vuodessa samaan niveleen ei suositella annettavan pistoksia kuin 3- 4 kertaa.

Nivelen ja jännealueen kortisonipistosten teho

Nivelen ja jännealueen kortisonipistosten teho perustuu siihen, että kortisoni vähentää tulehdusvälittäjäaineiden erittymistä nivelessä ja jännealueella ja vähentää tulehdusta ylläpitävien solujen aktiviteettia.
Tutkimuksissa on havaittu, että nivelten syöpyminen vähenee.
Kun nivelen ja jännealueen tulehdus rauhoittuu, niiden toiminta parantuu ja kipu hellittää.

Limapussien kortisonipaikallishoidot

Limapussien kortisonipistoshoidot toteutetaan samoilla periaatteilla kuin nivelten ja jännealueidenkin. Kuvassa nähdään lonkan sivussa olevan limapussin pistos.

Näille alueille voidaan pistoshoitoa antaa useammin eikä yleensä tarvita pistosalueen lepuutusta pistoksen jälkeen, mutta samoja ohjeita yleisestä jälkihoidosta kannattaa noudattaa.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  30.8.2019