Siirry sivun sisältöön

Reumahoitajan työnkuvaus

Reumahoitaja on reumasairauksiin perehtynyt asiantuntija, joka on tärkeä jäsen reumapotilasta hoitavassa reumatiimissä.

Reumahoitaja on sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka työskentelee tavallisimmin reumatautien poliklinikalla, lastentautien poliklinikalla tai terveyskeskuksessa. Asiantuntijahoitajana reumahoitaja on perehtynyt syvällisesti reumasairauksiin ja siihen liittyvään lääkehoitoon. Reumahoitaja toimii lääkärin työparina, mutta myös moniammatillisen työryhmän jäsenenä reuman kokonaisvaltaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa.

Reumahoitaja seuraa varsin itsenäisesti potilaiden vointia ja hoidon toteutumista. Hoitovastuu säilyy potilaan omalla lääkärillä. Reumahoitajan työssä korostuvat keskeisenä sairauden ja lääketieteellisen hoidon seuranta, sairauden aktivoitumisen ja hoidon tarpeen arviointi, lääkityksen tehon ja sivuvaikutusten seuranta. Reumahoitajan keskeinen tehtävä on potilaan ohjaus ja neuvonta. Potilasohjauksessa kerrotaan reumasairaudesta ja sen lääkityksestä, elämäntapojen ja itsehoidon merkityksestä ja sairauden omaseurannasta. Reumahoitajan työssä on myös tärkeää sairauden ja sen lääkityksen tehon sekä sivuvaikutusten arviointi ja seuranta.

Reumahoitaja hoitaa myös puhelinneuvontaa ja -vastaanottoa, jonne potilas voi ottaa yhteyttä kertoakseen voinnin muutoksista tai kysyäkseen verikoetuloksista ja lääkityksestä. Reumahoitajat pitävät itsenäisiä hoitajavastaanottoja, joissa voidaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä kuten muun muassa lääkkeiden antoa ja itsepistettävien lääkkeiden ohjausta sekä erilaisia testejä.

Päivitetty 28.4.2022