Reumahoitajan työnkuvaus


 

Reumahoitaja on syvällisesti reumasairauksiin perehtynyt asiantuntija, joka on tärkeä jäsen reumapotilasta hoitavassa reumatiimissä.

Mitä kuuluu reumahoitajan työnkuvaan 

Reumahoitaja on sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka työskentelee tavallisimmin reumatautien poliklinikalla, lastentautien poliklinikalla tai terveyskeskuksessa. Reumahoitaja, asiantuntijahoitajana on perehtynyt syvällisesti reumasairauksiin ja siihen liittyvään lääkehoitoon. Reumahoitaja toimii lääkärin työparina, mutta myös moniammatillisen työryhmän jäsenenä reuman kokonaisvaltaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa.

Reumahoitaja seuraa varsin itsenäisesti potilaiden vointia ja hoidon toteutumista. Hoitovastuu säilyy potilaan omalla lääkärillä. Sairaanhoitajan työssä korostuvat keskeisenä sairauden ja lääketieteellisen hoidon seuranta, sairauden aktiviteetin välittömien hoitotarpeiden arviointi, sairauden etenemisen tarkkailu, lääkityksen tehon ja sivuvaikutusten seuranta. Hoitajan yhtenä työtehtävänä reumasairauksien hoidossa on potilasohjaus. Potilasohjauksella tarkoitetaan neuvontaa ja ohjausta koskien sairautta, lääkitystä, elämäntapoja, itsehoitoa ja sairauden omaseurantaa.

Reumahoitaja hoitaa myös puhelinneuvontaa ja -vastaanottoa, jonne potilas voi ottaa yhteyttä kertoakseen voinnin muutoksista tai kysyäkseen verikoetuloksista ja lääkityksestä. Reumahoitajat pitävät itsenäisiä hoitajavastaanottoja, jossa voidaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä kuten muun muassa lääkkeiden antoa ja itsepistettävien lääkkeiden ohjausta.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  17.4.2019 6.14

 
HUS logoTAY logoOYS logoKYS logoTYKS logo