Reumahoitajan työnkuvaus

Reumahoitaja on reumasairauksiin perehtynyt asiantuntija, joka on tärkeä jäsen reumapotilasta hoitavassa reumatiimissä.

​Mitä kuuluu reumahoitajan työnkuvaan

Reumahoitaja on sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka työskentelee tavallisimmin reumatautien poliklinikalla, lastentautien poliklinikalla tai terveyskeskuksessa. Asiantuntijahoitajana reumahoitaja on perehtynyt syvällisesti reumasairauksiin ja siihen liittyvään lääkehoitoon. Reumahoitaja toimii lääkärin työparina, mutta myös moniammatillisen työryhmän jäsenenä reuman kokonaisvaltaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa.

Reumahoitaja se​uraa varsin itsenäisesti potilaiden vointia ja hoidon toteutumista. Hoitovastuu säilyy potilaan omalla lääkärillä. Reumahoitajan työssä korostuvat keskeisenä sairauden ja lääketieteellisen hoidon seuranta, sairauden aktivoitumisen ja hoidon tarpeen arviointi, lääkityksen tehon ja sivuvaikutusten seuranta. Reumahoitajan yhtenä työtehtävänä reumasairauksien hoidossa on potilasohjaus. Potilasohjauksella tarkoitetaan neuvontaa ja ohjausta koskien sairautta, lääkitystä, elämäntapoja, itsehoitoa ja sairauden omaseurantaa.

Reumahoitaja hoitaa myös puhelinneuvontaa ja -vastaanottoa, jonne potilas voi ottaa yhteyttä kertoakseen voinnin muutoksista tai kysyäkseen verikoetuloksista ja lääkityksestä. Reumahoitajat pitävät itsenäisiä hoitajavastaanottoja, joissa voidaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä kuten muun muassa lääkkeiden antoa ja itsepistettävien lääkkeiden ohjausta sekä erilaisia testejä​​.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


​​​​
 

Päivitetty  15.10.2019