Reumalääkitykseen liittyviä erityistilanteita

Reuman lääkehoidon suhteen on hyvä tietää muutamia erityistilanteita, jolloin yhteys lääkäriin voi olla välttämätön. Lue myös tietoa reuman hoidon huomioinnista erilaisissa elämäntilanteissa kuten raskautta suunniteltaessa tai matkustettaessa.

Reuman lääkehoitoon liittyviä huomioita

Äkillinen tulehduskipulääkityshoitoon liittyvä suoliston verenvuoto vaatii välitöntä sairaalahoitoa

Liian nopeasti lopetettuun pitkäaikaiseen kortisonihoitoon liittyvä lisämunaisen vajaatoiminta voi heikentää yleisvointia selvästi. Lämpöilyä voi esiintyä, ja reumataudin oireet myös usein aktivoituvat. Tilanne vaatii kortisonin aloittamista nopeasti uudelleen, ja tällöin kannattaa hakeutua kiireellisesti hoitoon lääkityksen arvioimiseksi.

Lääkehoitoon, kuten esimerkiksi sulfasalatsiiniin ja metotreksaattiin, voi liittyä luuydinlama, jonka merkkinä ovat nopeasti ilmaantuva veren valkosolujen ja verihiutaleiden lasku. Yleisoireina voi olla korkeaa kuumetta ja kurkkukipua. Hoitoon tulee hakeutua välittömästi

Lääkehoidon turvakokeissa ilmaantuvan voimakkaan (yli kolme kertaa viitearvon) maksa-arvojen nousun yhteydessä kannattaa ottaa yhteyttä omaan perusterveydenhuollon lääkäriin tai hoitajaan viiveettä.

Lääkityksen laukaisema allerginen reaktio voi aiheuttaa kutisevaa ihottumaa, suun rakkuloita ja limakalvojen turvotusta, kämmenten ja jalkapohjien punoitusta ja kutinaa, hengenahdistusta ja kuumeilua. Hoitoon tulee hakeutua viiveettä.

Reumalääkitys ja leikkaushoidot

Lääkehoito joudutaan nykyisin kokonaan lopettamaan leikkaushoitojen yhteydessä harvoin. Sen sijaan lääkkeiden tauotuksia voidaan tarvita varsinkin ennen suuria leikkaushoitoja, ja lääkehoidon voi yleensä aloittaa leikkauksen jälkeen, kun haava on parantunut.
Tauotukset sovitaan leikkaavan kirurgin ja hoitavan yksikön kanssa.

Rokotukset reumasairauksien yhteydessä

Ennen kuin reumalääkitys aloitetaan, kartoitetaan aikaisemmin saadut rokotteet ja pyritään täydentämään puuttuvat.
Tarkempia tietoja rokotuksista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusohjeista reumasairauksia sairastavalle aikuiselle.

Influenssarokotetta suositellaan.

Reumalääkitys ja infektiot

Tavalliset infektiot, kuten nuhakuumeet, hoidetaan kuten muillakin. Silloin reumalääkitystä ei tarvitse tauottaa. Jos on epäily vakavasta bakteeri-infektiosta kuten keuhkokuumeesta, ruususta tai verenmyrkytyksestä, joudutaan reumalääkkeet ja varsinkin biologiset reumalääkkeet ja JAK-estäjä -lääkkeet tauottamaan. Tällöin hoitoon tulee hakeutua välittömästi.

Hyvä reuman hoitotasapaino edellyttää, että yleishygieniasta pidetään huolta huolellisella käsien pesulla.

Hampaiden säännöllinen tarkastus ja huolellinen päivittäinen hoito ovat keskeisiä.

Tupakointi lisää reumalääkkeisiin liittyvää infektioriskiä.

Reumataudit, reumalääkitys ja syövät

Reumatauteihin saattaa liittyä lisääntynyt syövän ilmaantumisen riski. Varsinkin, jos elimistön tulehdusta ei ole saatu rauhoittumaan, kuten vaikeassa pitkään jatkuneessa nivelreumassa, on todettu imukudoksen syövän riskin lisääntyminen. Parasta ennaltaehkäisyä on siten riittävä reumatulehdusta sammuttava lääkehoito.

Varsinkin vaikeiden vaskuliittien hoidossa käytettyyn pitkäaikaiseen syklofosfamidihoitoon saattaa liittyä virtsarakkosyövän lisääntynyt riski.

Jos reumalääkityksen aikana ilmaantuu jokin syöpä, lääkityksen jatkaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä reumalääkärin ja syövän hoidosta vastaavan lääkärin sekä potilaan kanssa.

Jos potilaalla on ennestään jokin hoidettu syöpä, reumalääkitys arvioidaan tarkoin reumalääkärin ja hoidosta vastaavan syöpälääkärin sekä potilaan kanssa.

Tupakointi on merkittävä monien syöpätautien riskitekijä. Tupakoinnin lopettamiseen tulee kannustaa (Terveyskirjasto).

Reuma ja matkustaminen

Reumapotilaalla tulee olla Kansallisen Rokotusohjelman (THL), suosittelemat rokotukset kunnossa ennen matkustamista. Maakohtaiset suositukset on myös tärkeä huomioida Matkailijan terveysopas (THL).

Koska reumatauteihin liittyy lisääntynyt tulehdustautien riski, tulee matkustaessa huolehtia erityisesti käsihygieniasta.

Kuumentamattomien ruokien ja pullottamattomien juomien nauttimista kannattaa välttää. Pullottamattomasta vedestä tehdyt jääpalat voivat myös olla infektioriski.

Hedelmiä voi nauttia huolellisen pesun tai kuorimisen jälkeen.

Jalkoihin ilmaantuvat rakot kannattaa suojata huolellisesti.

Aurinkosuojaus on erityisen tärkeää SLE- potilailla.

Reuma, raskaus ja imetys

Nivelreuma ja selkärankareumat ovat harvoin este raskaudelle ja synnytykselle. Ennen raskaaksi tuloa py​ritään elimistön tulehdusaktiviteetti rauhoittamaan. Raskauden aikainen lääkehoito suunnitellaan reumalääkärin kanssa yhdessä. Joissakin systeemisissä taudeissa, kuten systeeminen lupus, on äitiyspoliklinikan seuranta tarpeellinen.

Imettämiseen kannustetaan. Reumalääkityksen tulee olla turvallista lapselle ja äidin lääkityksen tulee olla riittävää reumatulehduksen pitämiseksi rauhallisena. Usein lääkitys myös synnytyksen ja imetyksen aikana suunnitellaan yksilöllisesti.

Reumalääkehoito raskauden ja imetyksen aikana

Reumataudit (Naistalo)


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  20.11.2019