Om Reumahuset

Reumahuset är en egen webbplats i Hälsobyn för personer med reumatiska sjukdomar.

Välkommen till Reumahuset. Reumahusets dörrar är lätta att öppna och det finns inga besvärliga trappor. Reumahuset är alltid öppet också för närstående, arbetsgivare, personal som vårdar reumapatienter och andra som vill veta mer.

Reumahuset innehåller information om reumatiska sjukdomar, samt om bland annat egenvård och specialsituationer. Innehållet har utarbetats av en nationell grupp av reumatologer, sjukskötare, fysioterapeuter och patienter.

Även andra hus i Hälsobyn har nyttigt innehåll för personer med reumatiska sjukdomar. Du kan hitta mer information t.ex. i Rehabiliteringshuset, Kvinnohuset och Kamrathuset. Vi länkar till andra hus i Hälsobyn i lämpliga avsnitt, men du kan också använda Hälsobyns sökning högst upp på sidan.

Vi kommer att fortsätta att utveckla Reumahuset. Du kan ge sidspecifik respons med hjälp av reaktionsknapparna på sidorna och responsfälten bakom dem, eller allmän respons via länken nedan.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä