Hoito Tays Reumakeskuksessa

Tampereen yliopistollisen sairaalan Reumakeskus on tulehduksellisten nivelsairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon keskittynyt osaamisyksikkö.

Reumakeskus tarjoaa reumatologian ja reumaortopedian erikoislääkäripalveluita sekä näihin erikoisaloihin liittyvän hoitotyön ja moniammatillisen tiimin osaamisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen kuntien potilaille. Potilaan valinnanvapauden nojalla potilaat ympäri Suomen ovat oikeutettuja valitsemaan hoitopaikakseen Tays Reumakeskuksen. Reumakeskuksen lisäksi Taysissa on reumatologian vastaanottotoimintaa Tays Hatanpään, Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan toimipisteissä.

Tays Reumakeskuksella on tulehduksellisten reumatautien diagnostiikan ja hoidon sekä reumaortopedian valtakunnallinen koordinaatiovastuu. Reumakeskus on tehnyt pitkään yhteistyötä Taysissa toimivan lihastautien tutkimuskeskuksen kanssa tulehduksellista lihassairautta sairastavien potilaiden hoidossa.

Tays Reumakeskuksen palvelut

Reumakeskuksessa potilaan hoidosta ensisijaisessa vastuussa ovat reumatologian erikoislääkärit. Hoito perustuu kansallisiin hoitosuosituksiin ja vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin. Reumalääkärin suorittamat nivelten ultraäänitutkimukset kuuluvat kiinteänä osana potilaiden polikliiniseen arvioon. Palveluihin sisältyvät myös kapillaroskopiatutkimukset ja radiosynovektomiat.

Reumakeskuksessa toimii kuusi reumatologin vastaanottoa, nuorisopoliklinikka ja reumaortopedin vastaanotto. Reumakeskuksen päiväyksikössä annetaan biologisten lääkkeiden infuusiot.

Reumaortopedia

Taysin reumakirurgit ovat erityisesti reumapotilaan tuki- ja liikuntaelinleikkauksiin perehtyneitä ortopedian erikoislääkäreitä, jotka työskentelevät myös tekonivelsairaala Coxassa ja Taysin ortopedian yksikössä. Reumakeskuksessa ortopedit arvioivat tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat kokonaisuutena huomioiden perussairauden.

Uppdaterad  6.7.2022

Kyllä