Tays Reumakeskuksen sähköiset palvelut

Tays Reumakeskuksen sähköiset palvelut löytyvät OmaTays-palvelusta.

OmaTays on sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. OmaTaysissa näet muun muassa omat ajanvarauksesi ja voit täyttää sähköisiä kyselyitä. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä, mutta OmaTaysista pääsee kätevästi katsomaan niitä Omakantaan.

Tays Reumakeskuksen potilaiden seurannassa tärkeässä roolissa ovat ammattilaisen arvion lisäksi potilaiden omat arviot sairautensa tilasta. Hoidon seurannassa tällä tiedolla on keskeinen merkitys. Reumakeskuksessa on käytössä sähköinen potilaiden seurantaohjelma, johon potilaat täyttävät kaikilla käynneillä omat arvionsa voinnista ja lääkärit kirjaavat tiedot sairauden tilasta. Seurantaohjelmaan liittyvä vointikysely on mahdollista täyttää käyntiä edeltävästi etänä älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella kirjautumalla OmaTays -palveluun.

Uppdaterad  6.7.2022

Kyllä