OYS Reumatologian yksikön henkilökunta

Reumayksikössämme potilaan tutkimukseen, hoitoon ja ohjaukseen osallistuu yksilöllisen tarpeen mukaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, reumahoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä medisiinisen päiväsairaalan, vuodeosaston 10 sekä lasten reumapoliklinikan kanssa.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Anna Karjalainen (reumatologia)

Erikoislääkäri Tomi Nousiainen (reumaortopedia)

Osastonhoitaja Anne Mäki-Rautila

Uppdaterad  28.4.2022

Kyllä