Hoito HYKSin Tulehduskeskuksen Reumatologian yksikössä

HYKS Tulehduskeskuksen Reumatologian yksikköön kuuluvat Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikka ja vuodeosastopaikat sekä Jorvin ja Peijaksen reumatologian poliklinikat.

Reumayksikkö hoitaa kaikkia reumatologisia sairauksia

HYKSin reumatologian poliklinikoilla ja vuodeosastolla hoidetaan laaja-alaisesti kaikkia tulehduksellisia reumasairauksia. Yleisimpiä hoidettavia sairauksia ovat nivelreuma ja selkärankareuma. Tehostuneiden hoitojen ja uusien biologisten reumalääkkeiden myötä nivelreuman ja selkärankareuman ennuste on tällä vuosituhannella suuresti parantunut ja monet voivatkin elää lähes normaalia elämää. Reumayksikön vuodeosastolle on keskitetty vaikeat diagnostiset ongelmat, sekä vaikeiden henkeä uhkaavien sairauksien, kuten vaikeiden sidekudossairauksien ja verisuonitulehdusten hoito. HYKSin reumayksikkö toimii myös kansallisesti monen harvinaisen reumasairauden konsultaatiopaikkana. Reumayksikössä tehdään työkyky- ja hoitosuunnitelmia moniammatillisessa tiimissä.

Reumayksikkö tutkii

Reumayksikössä tehdään myös korkealuokkaista reumatautien tutkimustyötä. Yksikössä tehdään sekä kliinisiä lääkehoitotutkimuksia, että perustutkimusta reumatautien syiden selvittämiseksi. Yksikössä tutkitaan myös harvinaisia geenivirheiden aiheuttamia reumasairauksia ja selvitetään niitä molekylaarisia mekanismeja, joilla geenivirheet aiheuttavat reumaattisen sairauden. Geenivirheitä tutkimalla saamme arvokasta tietoa myös yleisempien reumasairauksien mekanismeista. Koska geenivirheet periytyvät olemme kiinnostuneita kaikista suvuittain esiintyvistä reumaattisista sairauksista.

Toimintatapamme

Reumaklinikan tavoitteena on reumasairauksien mahdollisimman tehokas ja oikea-aikainen hoito. Reumayksikkö pyrkii olemassa olevien resurssien puitteissa hoitamaan kaikki yksikössämme seurannassa olevat ja hoitoon ohjatut potilaat mahdollisimman hyvin, viiveettä ja tasa-arvoisesti.

Uppdaterad  28.4.2022