HYKSin Reumatologisen yksikön henkilökunta

Reumatologian yksikön toiminnasta vastaa linjajohtaja, joka toimii myös klinikan ylilääkärinä ja opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavana professorina.

Kolmiosairaalan reumatologian poliklinikan sekä 3-paikkaisen vuodeosaston toiminnasta vastaavat kaksi osastonylilääkäriä. Kolmiosairaalan reumatologian poliklinikalla toimii 6 reumatologian erikoislääkäriä. Peijaksen sekä Jorvin reumatologian poliklinikoilla toimii kussakin kaksi täysipäiväistä ja yksi osa-aikainen reumatologian erikoislääkäri. HYKSin Reumayksikkö myös kouluttaa tulevia reumatologian erikoislääkäreitä. Klinikassa on neljä erikoistuvan lääkärin virkaa. Kouluttajina toimivat poliklinikan ja vuodeosaston osastonylilääkärit sekä professori. Lääkäreiden tehtävänä on asettaa reumadiagnoosit, laatia potilaalle tarvittavat lausunnot, tehdä hoitoon liittyviä pientoimenpiteitä ja nivelten ultraäänitutkimuksia sekä laatia potilaan jatkohoidon suunnitelma.

HUS Reumatologian klinikassa hoidetaan potilaita tiimissä. Reumatiimiin kuuluu reumalääkäreiden lisäksi reumahoitajat, sihteerit, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä sekä fysio- ja toimintaterapeutit. Reumahoitajat antavat ohjausta ja neuvontaa sairauden hoitoon ja lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Hoitajien hallinnollinen vastuu kuuluu ylihoitajalle. Reumatologian yksikössä työskentelee myös kuntoutusohjaaja, joka järjestää informaatiotilaisuuksia, sekä auttaa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Reumayksiköllä on myös käytössään fysioterapia- ja toimintaterapeutin palveluita. Reuman sihteerit hoitavat monipuolisesti potilaiden ajanvarausta.

Reumatologian yksikkö toimii yhteistyössä kolmiosairaalan päiväsairaalan kanssa. Päiväsairaalassa tehdään erilaisia pientoimenpiteitä sekä annetaan suonensisäisesti annosteltavat reumalääkkeet.

Uppdaterad  28.4.2022

Kyllä