Tyks Reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen henkilökunta

Tyksissä reumasairauksien hoito tehdään tiimityönä. Monet potilaiden vastaanottotarpeet voidaan hoitaa hoitajavastaanotoilla.

Reumalääkärimme huolehtivat sairauksien diagnostiikasta, kokonaishoidon suunnittelusta ja hoitovasteen seurannasta. Vastaanoton yhteydessä niveliä tutkitaan ultraäänellä ja annetaan tarvittaessa paikallishoitoja.

Reumahoitajat työskentelevät sekä poliklinikalla että vuodeosastolla. Reumahoitajalla on myös itsenäinen vastaanotto, jossa potilaat käyvät esimerkiksi sairausohjauksessa tai aloittamassa pistosmuotoisia reumalääkkeitä. Hoitajillamme on laaja osaaminen eri reumasairauksista ja- lääkkeistä. Keskeistä työssä on potilaiden ohjaaminen ja itsehoitoon motivointi.

Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä, joten reumalääkärin ja –hoitajan lisäksi potilaan hoitoon tarvittaessa osallistuvat fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Arvostamme henkilökunnan säännöllistä kouluttautumista, jotta voimme tarjota parasta tutkittua hoitoa. Yksikkömme vastaa myös uusien reumatautien erikoislääkäreiden koulutuksesta.

Potilaita hoidetaan ammattilaisten yhteistyönä

Yliopistosairaalaklinikkana olemme kiinteässä yhteistyössä muiden sisätautierikoisalojen kanssa. Korkeatasoisen hoidon ylläpitämiseksi teemme jatkuvaa yhteistyötä myös radiologian ja reumaortopedian yksiköiden kanssa, joissa on osaamista juuri reumatologisten sairauksien erityispiirteistä.

Uppdaterad  28.4.2022

Kyllä