Tyks Reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen hoitopolut

Hoitopolun kuvaus auttaa potilaita ja ammattilaisia hahmottamaan ja ennakoimaan hoidon kulkua.

Reumapotilaan polku lähetteestä vastaanotoille

Useimmat potilaat tulevat hoitoon lähetteellä, joka on laadittu avoterveydenhuollon lääkärin toimesta. Pieni osa potilaista ohjautuu keskukseemme päivystyksen tai muiden erikoisalojen kautta. Lähetteen perusteella reumatautien erikoislääkäri ohjelmoi verikoe- ja kuvantamistutkimuksia, joissa potilas käy ennen vastaanottoa.

Mikäli reumalääkäri toteaa potilaalla reumasairauden, reumahoitaja antaa ohjauksen sairauteen ja lääkitykseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa voidaan varata ohjauskäynti myös fysioterapeutille, toimintaterapeutille ja sosiaalityöntekijälle. Seurantakäynnit lääkärin vastaanotolla tapahtuvat 3-12 kuukauden välein. Käyntien yhteydessä potilas täyttää vointiaan koskevan kyselyn, joka auttaa hoitovasteen seurannassa. Sairaudesta riippuen hoito reumapoliklinikalla jatkuu muutamia vuosia, jonka jälkeen useimmilla seuranta toteutuu avopuolella reumaklinikan ohjeiden mukaisesti.

Vastaanottojen väliaikana potilailla on mahdollisuus olla yhteydessä reumapoliklinikalle esimerkiksi soittamalla reumahoitajalle tai lähettämällä viesti digihoitopolun kautta.

Yksittäisten potilasryhmien hoitopolkuja

Näille sivuille on kerätty Tyks alueen hoitopolkuja. Potilas ja hänen omaisensa saavat poluilta tietoa siitä, miten hoito etenee ja mitä polun eri vaiheilla on odotettavissa.

Hoitopolut on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Myös potilas ja hänen omaisensa saavat kuitenkin poluilta tietoa siitä, miten hoito etenee ja mitä polun eri vaiheilla on odotettavissa. Klikkaamalla polun vaiheita saat lisätietoa kyseisestä kokonaisuudesta.

Hoitopolut ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan yksilöllisesti potilaan sairauden vaikeusasteen ja kokonaistilanteen mukaan lääkärin arvion perusteella.

Uppdaterad  28.4.2022

Kyllä