Tyks Reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen yhteystiedot

Tyksin reumatologian ja kliinisen immunologian keskus sijaitsee Kantasairaalan  A-sairaalassa.

Käyntiosoite

Tyks A-sairaala

Sisäänkäynti 4A, sisääntulokerros

Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Uppdaterad  28.4.2022

Kyllä