Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa är en sällsynt form av vaskulit i de mellanstora artärerna som är särskilt vanlig hos medelålders män.

Sjukdomen yttrar sig i form av en generaliserad inflammatorisk reaktion och infarkt eller svikt i målorganen. Detta kan leda till blödning eller bristning i tarmen, angina pectoris eller hjärtinfarkt, högt blodtryck och njursvikt samt skador på enskilda nerver på flera ställen (mononeuritis multiplex).

Polyarteritis nodosa i sina olika former tenderar att återkomma.

Uppdaterad  12.1.2023

Kyllä