Kutan leukocytoklastisk vaskulit

Kutan leukocytoklastisk vaskulit är en blodkärlsinflammation i huden som vanligtvis orsakas av läkemedel eller infektioner.

​Sjukdomen är vanligtvis begränsad till huden och är inte förknippad med njurinflammation eller annan vaskulit i de inre organen. Hudsymtomen liknar de som förekommer vid andra vaskuliter i de små blodkärlen, dvs. purpura och i svårare fall mer omfattande blödningar, som kan åtföljas av hudnekros.

Uppdaterad  12.1.2023

Kyllä