Kawasakis sjukdom

Kawasakis sjukdom är en sällsynt febril inflammatorisk sjukdom i huden och slemhinnorna i munnen, halsen, ögonen och halsens lymfkörtlar, som vanligen förekommer hos barn under fem år.

​Sjukdomen kan skada hjärtats kranskärl och leda till att de utvidgas och ibland blockeras. Sjukdomen är i den inledande fasen ofta förknippad med diarré, buksmärtor och ledvärk.

Prognosen för Kawasakis sjukdom är god om behandlingen kan inledas omedelbart.

Uppdaterad  12.1.2023

Kyllä