IgA-vaskulit

IgA-vaskulit är en sjukdom i de små blodkärlen som är vanligast i barndomen, men svårare former av sjukdomen förekommer i tonåren och i vuxen ålder. 

​Den årliga incidensen av IgA-vaskulit (tidigare Henoch-Schönleins purpura) hos personer under 14 år är cirka 135 fall per miljon invånare, medan sjukdomen är cirka 100 gånger mindre vanlig hos vuxna. IgA-vaskulit bryter vanligtvis ut efter en luftvägsinfektion. Hos barn spelar virus och streptokocker troligen den största rollen i sjukdomens uppkomst, medan läkemedlen spelar en viktigare roll hos vuxna.

Uppdaterad  12.1.2023

Kyllä