Behandling av svår systemisk lupus, SLE

Svår SLE orsakar allvarliga livshotande symtom och kräver effektiv behandling.

​Vid svår SLE kan patienten ha njurinflammation, symtom i det centrala nervsystemet, lung- och hjärtkomplikationer, svåra förändringar i blodbilden eller blodkärlsinflammation, dvs. vaskulit. Patienterna behöver höga doser glukokortikoider i den inledande fasen av behandlingen, i kombination med omedelbar eller efterföljande immunsuppressiv medicinering.

Uppdaterad  11.1.2023

Kyllä