Symtom vid Sjögrens syndrom

Förutom torra slemhinnor är Sjögrens syndrom förknippat med många allmänna symtom.

Sjögrens syndrom orsakar vanligtvis torra slemhinnor i ögon och mun. Torrhet kan också uppstå i andra slemhinnor och på huden. Torrhet i ögonen förorsakar svidande smärta, en känsla av skräp, sand och grus i ögonen, rodnad och klåda, trötta ögon, svårighet att läsa och ljuskänslighet, ögonen blir också känsliga för vind och damm. Risken för hornhinneinflammation ökar också.

Torrhet i munnen kan göra det svårt att svälja och tala, samt ge upphov till smärta i och rodnad på munnens slemhinnor och inflammationer i tandköttet. Minskad salivproduktion leder till en ökad benägenhet för karies i tänderna och det går inte alltid att ha tandproteser. Smak- och luktsinnet kan vara nedsatt och sår kan uppstå i mungiporna. Torrhetssymtom kan dock också orsakas av andra sjukdomar, åldrande och många mediciner. Sjögrens syndrom kan också orsaka inflammation i spottkörtlarna, vilket kan leda till upprepade svullnader i spottkörtlarna.

Vissa personer med Sjögrens syndrom kan också få allmänna symtom. Dessa inkluderar trötthet, symtom i leder, muskler, hud, njurar och lungor, Raynauds fenomen (vita fingrar), förstorade lymfkörtlar och symtom i matsmältningskanalen eller nervsystemet. Feber kan också förekomma. Långvarig ledinflammation som leder till ledförändringar är sällsynt. Muskelvärk är vanligt, men muskelsvaghet och inflammation är sällsynta. Även fibromyalgi förekommer i samband med Sjögrens syndrom.

Sjukdomen är vanligtvis godartad, men kan vara förknippad med en rad olika organsymtom och en något ökad risk för lymfom. Diagnosen Sjögrens syndrom ställs vanligtvis av en reumatolog.

Uppdaterad  12.1.2023

Kyllä