Fördjupad information om klassificeringskriterierna för Sjögrens syndrom

Internationellt överenskomna klassificeringskriterier används för diagnosen. De senaste kriterierna publicerades 2016.

​Klassificeringskriterierna sammanställs gemensamt av de europeiska (EULAR) och amerikanska (ACR) reumatologiska sällskapen. Enligt de nya diagnoskriterierna kräver diagnosen Sjögrens syndrom antingen förekomst av SSA-antikroppar i blodet eller ett typiskt histologiskt fynd i en biopsi av läppens spottkörtlar.

En ultraljudsundersökning av de stora spottkörtlarna kan också användas som diagnostiskt hjälpmedel, men ingår inte i klassificeringskriterierna. En ultraljudsundersökning kan visa förändringar som överensstämmer med Sjögrens syndrom, vanligtvis symmetriskt i spottkörtlarna framför örat och/eller under hakan. En typisk förändring är att körtelstrukturen är ojämn.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä