Behandling av myositer, inflammatoriska muskelsjukdomar

Myosit behandlas med kortisonbehandling och en hälsosam livsstil.

Läkemedelsbehandlingen baseras på behandling med höga doser glukokortikoid, så kallad kortisonbehandling, och andra immunsuppressiva läkemedel. Vid sidan av läkemedelsbehandlingen är rehabilitering, muskelövningar och bibehållandet av kondition en viktig del av myositbehandlingen och upprätthållandet av funktionsförmågan. En hälsosam livsstil stöder behandlingen och återhämtningen.

Uppdaterad  12.1.2023

Kyllä