Laboratorieundersökningar vid misstänkt ledgångsreumatism

Vid misstänkt ledgångsreumatism kan diagnosen säkerställas med laboratorieundersökningar. Ett blodprov och eventuellt ett ledvätskeprov tas för undersökningarna.

​Om symtomet är en svullen led eller en stark misstanke om ledgångsreumatism utan någon förklarande orsak, tas ett blodprov. Blodprovet analyseras för blodstatus, inflammationsvärden (dvs. CRP och sänka) och reumatoida faktorer (dvs. citrullinantikroppar CCPAb och reumatoid faktor RF). Vid tidig ledgångsreumatism är inflammationsvärdena ofta inom de normala gränserna.

Om det finns tillräckligt med vätska i leden och leden är smärtsam kan läkaren ta ett ledvätskeprov på mottagningen. Ett stort antal vita blodkroppar i ledvätskan tyder på ledinflammation. Natriumuratkristaller i ledvätskan tyder på gikt och kalciumpyrofosfatkristaller på broskförkalkning.

Uppdaterad  10.1.2023

Kyllä