Symtom vid ledgångsreumatism

Symtomen vid ledgångsreumatism varierar i sjukdomens olika skeden och vid olika tider på dygnet. Ett typiskt symtom är symmetrisk inflammation i fingrar och tår.

​Ledgångsreumatism börjar vanligtvis gradvis och med vaga symtom. Det är vanligt att leden eller ledområdet är ömt och stelt på morgonen. Det uppstår svullnad i leden.

Vid ledgångsreumatism kan vilken led som helst bli inflammerad först. Oförklarlig ledinflammation är ett skäl till att mäta citrullinpeptidantikropparna (CCPAb). Ett positivt CCPAb hjälper att diagnostisera ledgångsreumatism tidigt.

Om ledgångsreumatism inte behandlas utvecklas den till symmetrisk polyartrit, där även de stora lederna blir inflammerade och det kan förekomma en allmän sjukdomskänsla och lätt feber.

Ledbesvären är svårast på morgonen: händerna är klumpiga, greppstyrkan är obefintlig och man kan inte öppna en mjölkkartong eller knäppa en skjorta. Ledsvullnaden gör det svårt att knyta näven och skostorleken kan öka på grund av att trampdynan är svullen.

Uppdaterad  10.1.2023

Kyllä