Diagnosen ledgångsreumatism fastställs på reumatologiska polikliniken

Reumatologen ställer diagnosen ledgångsreumatism utifrån symtomen och undersökningarna.

​Diagnosen bekräftas på reumatologens mottagning om man hittar en eller flera inflammerade leder och sjukdomsbilden överensstämmer med ledgångsreumatism. ACR/EULAR 2010-kriterierna används som hjälp vid klassificeringen. Vid seropositiv ledgångsreumatism förekommer reumatoida faktorer (RF och/eller CCPAb), men vid seronegativ sjukdom saknas dessa.

Uppdaterad  10.1.2023

Kyllä